30 procent minder stikstofdioxide langs Brusselse hoofdwegen sinds invoering van LEZ

Sinds 2018, toen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage-emissiezone (LEZ) is geworden, is de concentratie van stikstofdioxide langs de hoofdwegen met 30 procent gedaald. Voor andere verontreinigende stoffen zijn vergelijkbare en grotere verminderingen waargenomen. Dat meldt Leefmilieu Brussel op basis van de laatste monitoring. "Door geleidelijk de meest vervuilende voertuigen van de weg te halen, levert de LEZ een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars", zegt de Brusselse milieu- en energieadministratie.

Luchtvervuiling vormt een bedreiging voor de volksgezondheid in Brussel. In 2020 veroorzaakte de blootstelling aan PM2,5, NO2 (stikstofdioxide) en O3 (ozon) in België 5.330 vroegtijdige sterfgevallen, voert Leefmilieu Brussel aan op basis van het laatste rapport van het Europese Milieuagentschap. De blootstelling aan vervuilende stoffen brengt ook ziektes en gezondheidskosten met zich mee, voert de Brusselse milieu- en energieadministratie aan.

"Tussen juni 2018 en september 2022 is het aandeel van dieselvoertuigen op de weg bijna gehalveerd", gaat Leefmilieu Brussel verder. De laatste generatie dieselvoertuigen die niet systematisch over een roetfilter beschikken, zijn sinds 2022 - toen een verbod op dieselwagens, -bestelwagens en -(mini)bussen met euronorm 4 in werking trad - bijna allemaal van de weg verdwenen. "Het resultaat: een aanzienlijke verbetering van de milieuprestaties van het wagenpark, met een daling van de uitstoot van NOx (stikstofoxiden, red.), PM2,5 en zwarte koolstof (twee categorieën van fijnstof, red.) met respectievelijk 31 procent, 30 procent en 62 procent."

In 2022 voldeden alle stations van het meetnet van Leefmilieu Brussel aan de Europese jaarnorm van 40 microgram per kubieke meter voor NO2. Dat ligt echter ver boven de waarde van 10 microgram per kubieke meter die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt. "Tegen 2030 wil het Brussels Gewest de WHO-norm bereiken, en de naleving van de Europese normen waarborgen op het hele grondgebied. Het Gewest zal de LEZ geleidelijk aan verscherpen tot 2035", zegt Leefmilieu Brussel.

In 2025 gaat een nieuw verbod in voor dieselvoertuigen (dus wagens, vrachtwagens, gemotoriseerde tweewielers, driewielers en vierwielers) met euronorm 5 en benzinevoertuigen met euronorm 2. De wagens die dan nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen rijden, zullen 40 procent minder stikstofoxiden uitstoten. De uitfasering van alle voertuigen met een verbrandingsmotor is gepland voor 2035.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.