237 miljoen besparingen op 25 geneesmiddelen in de apotheek (Solidaris)

"Het lijstje met de 25 duurste geneesmiddelen uit de apotheek kost de ziekteverzekering meer dan 1 miljard euro. Die factuur zou 237 miljoen euro lager uitvallen als Solidaris’ model voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen zou worden gebruikt."

Het RIZIV heeft de lijst vrijgegeven met de 25 duurste geneesmiddelen die in de apotheek te koop zijn. De factuur van dit lijstje geneesmiddelen bedraagt voor de ziekteverzekering meer dan 1 miljard euro. Dat is ongeveer een derde van het totale RIZIV-budget voor geneesmiddelen die in de apotheek worden afgeleverd, stelt het ziekenfonds vast.

Solidaris presenteerde begin dit jaar een nieuw berekeningsmodel voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen, in samenwerking met de Association Internationale de la Mutualité (AIM). Het model laat toe een prijs te berekenen die billijk, evenwichtig en rechtvaardig is voor zowel de sociale zekerheid als voor de farmaceutische bedrijven, heet het.

Besparingspotentieel van 23%
In dit lijstje staan geen geneesmiddelen van behandelingen in het ziekenhuis. "We zien dat 6 van de 25 geneesmiddelen immunosuppressiva die het afweersysteem onderdrukken. Ze worden onder meer gebruikt tegen reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn of psoriasis. De kostprijs in de apotheek loopt op tot bijna 272 miljoen euro, terwijl het gaat om een groep van 36.786 patiënten. Dat komt neer op een gemiddelde kostprijs per patiënt van 7.391 euro, rekent Solidaris uit.  "Eigenlijk wordt nog eens 92 miljoen uitgegeven aan die categorie geneesmiddelen voor behandelingen in ziekenhuizen. Dat brengt de factuur voor die groep op 364 miljoen euro."

Het fair price model voor deze behandelingen toepassen, zou bijna 237 miljoen besparingen kunnen betekenen. Dat levert een besparingspotentieel op van 23% op het totale budget voor de 25 geneesmiddelen op het RIZIV-lijstje.

Als ons fair price model wordt uitgebreid naar alle geneesmiddelen die in de sociale zekerheid worden terugbetaald, dan wordt de besparing nog aanzienlijker, denkt Solidaris. "Volgens onze berekeningen zou de sociale zekerheid 1 miljard minder aan de geneesmiddelenindustrie moeten betalen als we een faire prijs zouden betalen voor alle sinds 2015 terugbetaalde behandelingen. Dat betekent dat er nu onrechtmatig veel publieke middelen als winst naar de industrie vloeien, terwijl ze beter geïnvesteerd zouden worden in zorg voor patiënten", besluit het ziekenfonds.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.