Medische technologie als game changer? Ja, maar niet zonder voorwaarden (Marc Noppen)

Medische technologie wordt regelmatig gezien als dé oplossing voor alle uitdagingen waar onze gezondheidszorg voor staat. Maar is dat echt zo? Technologische hulpmiddelen kunnen inderdaad een deel van de oplossing zijn voor bijvoorbeeld het tekort aan gezondheidswerkers. Maar technologie op zichzelf lost niets op. Alles hangt af van hoe we het inzetten en gebruiken, argumenteert de CEO van UZ Brussel, dr. Marc Noppen in een blog.

"Wanneer ingezet en gebruikt op een juiste manier, kan de technologie van onschatbare waarde zijn. In het UZ Brussel zullen we bijvoorbeeld starten met een pilootstudie waarin we gedurende een jaar honderd van onze eigen medewerkers van dichtbij volgen en ondersteunen in hun streven naar een gezondere levensstijl. Door technologie te gebruiken om gegevens te verzamelen en te analyseren, willen we wetenschappelijk aantonen dat gezondheidspromotie niet alleen de individuele gezondheid ten goede komt, maar ook gunstig is voor bedrijven en de bredere samenleving. Technologie wordt zo een instrument om het streven naar een gezonder leven te bevorderen. Maar er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan het gebruik van die technologie."

Slim gebruik van data 
"Het doordachte gebruik van patiënt- en bevolkingsgegevens is essentieel. Gegevens verzamelen is één aspect, maar deze informatie waardevol maken voor zowel patiënten als zorgverleners is een andere uitdaging. Daarom is het belangrijk om enerzijds de potentiële voordelen van technologie te benadrukken, omdat te weinig informatie kan leiden tot terughoudendheid bij zowel patiënten als zorgverstrekkers. Anderzijds moeten we waarborgen dat gegevens niet voor andere doeleinden worden ingezet. Regelgeving moet zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit en hierop inspelen."

Integratie van de zorg 
"Een ander kritisch aspect is de integratie van zorg. Onze gezondheidszorg is historisch verdeeld in silo’s, allemaal georganiseerd vanuit het perspectief van de zorgverstrekker. Dat moet veranderen. Tijdens de COVID-19-crisis werd duidelijk dat verandering mogelijk is."

"Denk bijvoorbeeld aan een gecontroleerd experiment van het UZ Brussel bij chronische pijnpomppatiënten. Een arts en een verpleegkundige volgden hen met behulp van remote video technologie thuis op voor het bijstellen en controleren van hun pijnpompmedicatie. We leerden daaruit dat het mogelijk is, dat het veilig is en dat de patiënt tevredenheid hoger is. Het financieringssysteem is echter op dit soort initiatieven niet aangepast. Een herziening van de zorgarchitectuur en -financiering is nodig om te evolueren naar een geïntegreerde, patiëntgerichte zorg. En daar is een mentaliteitsverandering voor nodig."

Creëren van meerwaarde 
"Het succes van medische technologie ligt niet alleen in het ontwikkelen van innovatieve tools, maar vooral in het aantonen van daadwerkelijke meerwaarde. Het feit dat een tool bepaalde mogelijkheden heeft, betekent niet automatisch dat deze nuttig is. Van de half miljoen gezondheidsapps beschikbaar in de app-stores hebben er maar weinig bewezen meerwaarde. "

"De MEDTECH (medische technologische industrie) moet kritisch zijn naar zichzelf en meerwaarde voor de maatschappij creëren. Dat moeten ze wetenschappelijk en objectief aantonen, vergelijkbaar met wat de farmaceutische industrie moet doen voor een nieuw medicijn op de markt komt en terugbetaald wordt. Pas wanneer meerwaarde is vastgesteld, kunnen we technologie breder in de gezondheidszorg inzetten en accepteren. En dat zal op zijn beurt ook bijdragen aan het dichten van de financieringskloof."

De weg vooruit
"Medische technologie heeft het potentieel om de gezondheidszorg te veranderen en te verbeteren. Maar technologie blijft een hulpmiddel, geen doel op zich. “A fool with a tool is still a fool.” "

"Het is de slimme toepassing van data, de integratie van zorg en bijhorende financiering, en het aantonen van meerwaarde die technologie waardevol maken. Door samenwerking tussen zorgdisciplines, educatie en bewustwording kunnen we de gezondheidszorg van de toekomst vormgeven. Dat zal uiteindelijk leiden tot bredere acceptatie en implementatie van medische technologie, terwijl we ons uiteindelijke doel nastreven: de best mogelijke zorg voor onze patiënten."

Prof. dr. Marc Noppen
CEO UZ Brussel

foto (c) Lies Willaert

Deze blog verscheen op de site van UZ Brussel.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Karel Anseeuw

  04 oktober 2023

  Dit is wat ChatGTP er over te zeggen heeft ;P

  **Kritische Analyse**

  **1. Positie en Credibiliteit van de Auteur:** Dr. Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, spreekt vanuit zijn ervaring in een traditionele gezondheidsinstelling. Dit biedt zowel een insider perspectief als mogelijk een beperkt gezichtspunt vanwege gevestigde belangen in het huidige zorgsysteem.

  **2. Balanceren tussen Technologie en Menselijkheid:** De tekst onderstreept dat technologie geen wondermiddel is, maar een tool. Dit is een cruciaal punt, maar de nadruk op de manier waarop technologie wordt ingezet kan leiden tot een overmatige focus op technologische implementatie en mogelijk de menselijke aspecten van de zorg over het hoofd zien.

  **3. Gebruik van Data:** Hoewel het belang van gegevensverzameling en -analyse wordt benadrukt, mist de tekst diepgang over ethische overwegingen rondom privacy en gegevensbeveiliging.

  **4. Zorgintegratie:** De tekst geeft terecht aan dat zorgverlening historisch is verdeeld in silo's. Echter, het voorbeeld over het gecontroleerd experiment met chronische pijnpomppatiënten blijft oppervlakkig en geeft niet aan hoe dergelijke initiatieven op grotere schaal kunnen worden uitgebreid.

  **5. Creëren van Meerwaarde:** De kritiek op de MEDTECH-industrie over het aantonen van meerwaarde is terecht. Maar er moet een duidelijkere definitie zijn van wat 'meerwaarde' betekent, zowel klinisch als economisch.

  **6. De weg vooruit:** De tekst sluit af met een oproep tot samenwerking en educatie, wat essentieel is, maar mist concrete stappen of aanbevelingen voor actie.

  **Slot:** Wat ironisch is aan de boodschap van Dr. Noppen, is dat, terwijl hij de beperkingen van technologie benadrukt en oproept tot een zorgvuldige en doordachte implementatie, hij zelf een vertegenwoordiger is van een systeem dat wordt beschouwd als verouderd en inefficiënt. Het kan als ironisch worden beschouwd dat iemand vanuit dit traditionele model de toekomstige richting van de gezondheidszorg dicteert. Deze ironie versterkt het belang van het integreren van meerdere perspectieven – zowel vanuit het traditionele model als van vernieuwers buiten dat systeem – om een holistische toekomstvisie voor de gezondheidszorg te vormen.