Verbod derdebetaler weg, maar niet zonder ‘flankerende maatregelen’ (Riziv)

Het Verzekeringscomité adviseerde op 14 december 2020 positief om het principieel verbod op de derdebetaler voor bepaalde prestaties van artsen, tandartsen en logopedisten op te heffen. Die opheffing vergt wel zogenaamde flankerende maatregelen, stelt het Riziv.

Zoals versterkte controle op de aflevering van bewijsstukken aan de patiënten en garanderen dat de aflevering van deze bewijsstukken steeds is voorzien in de softwarepakketten.

Het Riziv vraagt verder de Inkorting van verjaringstermijnen voor de uitbetaling van sommige prestaties die worden aangerekend in derdebetaler. Ziekenfondsen moeten ook beter weten waar ze aan toe zijn om uitbetaalde sommen te recupereren bij zorgverleners - sommige recuperaties lijken niet gerechtvaardigd -  en hun leden informeren over de prestaties die op hun naam worden aangerekend in derdebetaler.

Deze maatregelen moeten parallel lopen met een stemming over de opheffing van het verbod in het parlement.

> De ene derdebetalersregeling is de andere niet

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.