Sterke stijging aantal klachten bij de Orde

Vorig jaar werden 1.834 klachten tegen artsen ingediend bij de Orde der Artsen. Dat is een duidelijke stijging ten aanzien van de vorige jaren, toen het aantal klachten schommelde tussen 1.430 en 1.586.

Wanneer een burger bij de Orde der Artsen een klacht indient tegen een arts, stopt het verhaal daar voor hem. De Orde oordeelt of de klacht ontvankelijk is, maar brengt de klager niet op de hoogte over het verdere verloop van de klacht. Om een zicht te krijgen op het aantal en de aard van de klachten, vroeg kamerlid Gitta Vanpeborgh (Vooruit) haar partijgenoot Frank Vandenbroucke of hij haar de nodige cijfers kon bezorgen. Vorig jaar werden maar liefst 1.834 klachten ingediend, een duidelijke stijging in vergelijking met de vier vorige jaren. Met 1.586 was 2018 tot dan het ‘topjaar’. In de andere jaren bleef het aantal klachten beperkt tussen 1.430 en 1.491.

De cijfers tonen een opmerkelijk verschil aan tussen de provincies. Henegouwen spande vorig jaar met 358 klachten de kroon, terwijl aan het andere eind van het spectrum in Luxemburg amper 24 klachten werden ingediend. Bekijken we de laatste vijf jaar gecumuleerd dan staat Antwerpen op de eerste plaats met 1.439 klachten, gevolgd door Henegouwen (1.158) en de Franstalige kamer van Brabant (1.007). In Luxemburg (190) en Namen (318) werden de minste klachten ingediend.

Van de 7.819 klachten die tussen 2017 en 2021 werden ingediend, bleven er 7.251 zonder gevolg en mondden er 150 uit in een vrijspraak. Werd er toch een sanctie opgelegd, dan ging het meestal om een schorsing (178), een berisping (112) of waarschuwing (104). In uitzonderlijke gevallen leidde een klacht tot schrapping (16) of censuur (8). 103 gingen de voorbije vijf jaar in beroep tegen de uitspraak van de Orde. In 36 gevallen leverde dat een minder zware straf af. Toch bleek het niet altijd een goed idee om in beroep te gaan: 16 artsen kregen in beroep immers en zwaardere straf opgelegd.

Over de aard van de klachten  zoals bijvoorbeeld het niet-respecteren van tarieven, de schending van het beroepsgeheim of (seksueel) misbruik kon de minister geen cijfers geven.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  09 augustus 2022

  De advokraten trekken aan 1 lijntje , de dokteurs amputeren elkaar !

 • Paul DALEMANS

  05 augustus 2022

  Ondanks de transparantie beloofd door Minister Van den Broucke is er nog steeds niets veranderd. Als je een klacht neerlegt tegen een collega, dan hoor je daar gewoon niets meer van. Ze laten je weten dat je klacht is aangekomen en daarmee basta. Een dergelijke Order der Artsen hoeft voor mij niet. Iedere klachtneerleggen moet weten hoe zijn klacht verder behandeld wordt en moet het eindresultaat kennen. Er is nog veel werk aan de winkel voor de Orde. De uitspraken moeten ook met naam en toenaam vermeld worden in de mededelingen van de Orde.

 • Frank Comhaire

  05 augustus 2022

  triestig. Iets meer transparantie zou het beroep van arts niet schaden. Ook de vergelijking tussen de diverse provinciale ordes qua bestraffing zou geen slecht idee zijn. Er is namelijk wel wat "natte vingerwerk" bij!

 • Marc DE MEULEMEESTER

  04 augustus 2022

  Ze dreigen je zelfs af met de dooddoener:
  “ we gaan klacht indienen bij De Orde” ,
  en dat omdat ze weten dat :
  1) er meer aandacht zal gegeven worden aan
  hun “ zever” dan aan het antwoord van de
  Arts en
  2) de Artsen heel dienen “ bazaar “ ontzien
  omdat ze al “kopbreking” genoeg hebben
  met het zich hele dagen verantwoorden
  aan aller”lij” instanties !

 • Anouk BONGAERTS

  04 augustus 2022

  Enig idee hoeveel artsen er bedreigd worden (fysiek of verbaal) door de toenemende arrogantie en eisende houding van patiënten tov artsen??? Ze dienen al klacht in als je hen attest weigert te verlengen omdat zij een maand te laat zijn of omdat je hen wijst op overdreven ziekteverzuim.... Daar wordt jammer genoeg niets van gezegd in het artikel. De huidige maatschappij is egoïstisch en eisend en opvliegend en men wenst onmiddellijk geholpen te worden. Opvoeding en respect is vaak ver te zoeken.

 • Marc DE MEULEMEESTER

  04 augustus 2022

  Ze kunnen geen zin schrijven zonder DDT fouten maar het adres van De Orde kennen ze beter dan de Artsen !
  Hoe hoger de beschaving in de Provincie , hoe meer klachten !