Nieuwe multidisciplinaire alliantie vraagt om Belgisch Cardiovasculair Plan

De Belgian Alliance for Cardiovascular Health (BACH) zegt op te komen voor 1 miljoen patiënten. Ze dringt er bij beleidsmakers op aan om prioriteit te geven aan cardiovasculaire gezondheid door gezondheidsdoelstellingen te implementeren in een Belgisch Cardiovasculair Plan. Meer dan 1 miljoen patiënten in ons land lijden aan hart- en vaatziekten, die bijna 30.000 sterfgevallen veroorzaken en jaarlijks 4,5 miljard euro kosten. Er wordt verwacht dat deze cijfers nog zullen stijgen. 

Cardiovasculaire aandoeningen omvatten een brede waaier aan cardiovasculaire en neurologische aandoeningen zoals atherosclerose, hartfalen, beroerte en hypertensie. Deze laatste is een van de meest erkende, met jaarlijks 15.000 dodelijke slachtoffers in België.

Verwacht wordt dat de last van cardiovasculaire aandoeningen de komende jaren zal toenemen, onder meer door de vergrijzing van de Belgische bevolking. Daarnaast zal ook een toename van risicofactoren zoals luchtvervuiling en obesitas ertoe bijdragen dat de jonge en actieve bevolking steeds meer risico loopt op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen (zowel leefstijl als genetische factoren zijn de drijvende krachten achter cardiovasculaire aandoeningen).

Noémie Ligot, directeur van de Neurovasculaire Kliniek Erasmusziekenhuis en voorzitter van de Belgian Stroke Council, beschrijft deze aandoeningen als ‘silent killers’ omdat veel mensen zich er niet van bewust zijn dat ze ze hebben. "Deze silent killers hebben een steeds grotere impact op de bevolking en op de overheidsbudgetten. Daarom hebben we BACH opgericht, dat pleit voor meer en doeltreffender beleid."

Het "cardiovasculair plan" moet beginnen met het bepalen van specifieke doelstellingen om de mortaliteit en morbiditeit van cardiovasculaire ziekten terug te dringen. Deze doelstellingen kunnen alleen worden gehaald met een gezondheidsmanagementsysteem dat risicopatiënten screent met behulp van medische gegevens. Op basis hiervan kunnen zorgtrajecten voor patiënten worden ontwikkeld, waarbij alle zorgverleners beter samenwerken om aan de behoeften van de patiënt te voldoen.

Om effectieve beleidsmaatregelen te ontwikkelen en te sturen, vraagt BACH om meer aandacht te besteden aan gegevensverzameling en -beheer.

Volgens Rik Vanhoof, algemeen directeur van de Belgische Cardiologische Liga, "is het nu meer dan ooit tijd om een Belgisch Cardiovasculair Plan te ontwikkelen. Het kan het groeiend aantal patiënten met hart-, bloedvat- en hersenaandoeningen verminderen, levens verbeteren, levens redden, ernstige handicaps verminderen en de stijgende kosten onder controle houden."

Voor de eerste keer is er in ons land een brede multidisciplinaire cardiovasculaire alliantie ontstaan. Die omvat universiteiten, preventieorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en de industrie. Hun gezamenlijke missie is om het bewustzijn over cardiovasculaire aandoeningen te vergroten en ze een prioriteit te maken op de beleidsagenda.

Philippe van de Borne, wetenschappelijk cardiologisch expert in het Erasmusziekenhuis en bestuurslid van de Belgian Hypertension Committee, stelt dat de alliantie wil dat regeringen prioriteit geeft aan het terugdringen van sterfgevallen, morbiditeit en invaliditeit veroorzaakt door cardiovasculaire ziekten. "Dit omvat een doelstelling om de kans op vroegtijdige dood door cardiovasculaire aandoeningen vóór de leeftijd van 75 jaar met 30% te verminderen, vastgesteld door het European Heart Network[4]  en in lijn met de gezondheidsdoelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, overeengekomen door België."

Op een sensibiliserend evenement vandaag in het federaal parlement nodigt BACH de beleidsmakers uit om hun hart te tonen voor dit Cardiovasculair Plan. De alliantie roept beleidsmakers op om actie te ondernemen en ziet de komende verkiezingen en het Belgische EU-voorzitterschap als cruciale kansen om de aandacht te vestigen op dit onderbelichte probleem en verandering teweeg te brengen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Frank Comhaire

    09 november 2023

    Nog steeds wordt in de cardiovasculaire preventie de "cholesterol" als belangrijke factor aangegeven ook in krantenartikels: "kent gij uw cholesterol? De stille doder". Misschien is het beter te stellen "Cholesterol: de verkeerde vijand" (boek van Ben Ven Heukelom, oud VRT reporter). Wat betreft de "primaire preventie" van hart- en vaatziekten door het verlagen van de cholesterolwaarde met behulp van Statines, moeten meerdere honderden (volgens verschillende literatuurbronnen tussen 200 en 500) personen gedurende 5 jaar een statine slikken om 1 (één) cardio-vasculair incident te voorkomen (number needed to treat, NNT). Daartegenover staat dat een belangrijk aantal van de statine-slikkers diabetes type 2 ontwikkelen, met een number needed to harm (NNH) dat een stuk lager ligt dan het NNT, wat betekent dat het risico op nevenwerkingen hoger is dan het verwachte gunstig effect (dus ongunstige "risk/benefit" ratio). Terwijl men 20 jaar geleden nog uitbazuinde dat 20% van de bevolking een cholesterolverlagende behandeling zou moeten volgen, is men het er nu over eens dat het slechts gaat over 2% (tienmaal minder!). Het is tijd om de cholesterol waanzin te stoppen, en de aandacht te vestigen op de werkelijke oorzaken: ultra bewerkte voeding en suiker!