Eersteljnszorg doelgerichter en meer geïntegreerd via decreet

Het wijzigingsdecreet over de organisatie van eerstelijnszorg - onder meer voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood en  de financiering van de eerstelijnszorgaanbieders - werd door de Vlaamse regering opnieuw principieel goedgekeurd. Het moet de zorg doelgerichter, kwaliteitsvoller en meer geïntegreerde maken zoals het regeerakkoord stipuleert. Het voorontwerp vertrekt nu voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en na een resem adviezen belandde het decreet op de tafel van de Vlaamse regering. Het decreet gaat over de organisatie van de eerstelijnszorg voor personen met een zorg en ondersteuningsnood, de hervorming van de zorgraden en de verwerking van persoonsgegevens in de context van het digitale zorg- en ondersteuningsplan, de financiering van de eerstelijnszorgaanbieders en beleidsdoeleinden.

'Zorgraden slagvaardiger'

Het zorgt voor de verdere uitwerking van de ambities in het regeerakkoord richting doelgerichte, kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg, heet het. Zo komt er een verfijning van het begrippenkader rond doelgerichte, geïntegreerde zorg; werken de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn mantelzorger samen met het zorg- en ondersteuningsteam aan het zorg- en ondersteuningsplan; wordt de (digitale) gegevensverwerking geregeld om de nood en het aanbod te kunnen inventariseren; en worden de zorgraden slagkrachtiger gemaakt door hun opdrachten beter te definiëren, luidt het.

Het oorspronkelijke eerstelijnszorgdecreet (el) ngaat al terug tot de beleidsperiode van Jo Vandeurzen. Het legde toen vast dat huisartsen, psychologen, kinesitherapeuten en andere zorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen meer gingen samenwerken in eerstelijnszones. De kogel raakte door de kerk voor Vlaanderens 60 el-zones. Maar blijkbaar moest het dus op diverse vlakken worden bijgespijkerd.

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

> Vandeurzen is rond met hertekening eerstelijnszorg

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.