Decreet nieuw "toelatingsexamen": Franstalige studenten al in het verzet

Het Staatsblad publiceerde vrijdag de tekst van het nieuwe decreet tot invoering van een toelatingsexamen voor medische en tandheelkundige studies voor de Franstaligen. De studenten zijn er niet gelukkig mee, ook al zien ze naast de negatieve aspecten ook enkele voordelen.  Het decreet geeft ook de formule voor de berekening van het aantal in aanmerking komende kandidaten. 

Het nieuwe decreet, dat net voor het weekend werd gepubliceerd, is in feite een wijziging van het decreet van 2017, om van het begrip examen via numerus clausus over te stappen op dat van een numerus fixus. De proef wordt centraal georganiseerd.

Het Interuniversitair Comité van Medische Studenten (CIUM) is niet enthousiast: "Het is belangrijk om te onthouden dat er momenteel geen rechtvaardiging is voor het opzetten van een geneeskundig  toelatingsexamen", zegt zijn voorzitter Basil Sellam. "Er is momenteel een tekort aan artsen, dat de komende jaren zal toenemen en dat kunnen we voorspellen met behulp van cijfers uit 2016. Dus nog voor de invoering van het toelatingsexamen. Dit besluit zal dus bijdragen tot de achteruitgang van de gezondheidszorg en de facto tot de achteruitgang van de gezondheid van de bevolking en de vergroting van de klassenongelijkheid door de geneeskunde van twee snelheden. Deze beslissing is puur politiek en door dit vergelijkend examen op te zetten, handelen onze politici willens en wetens tegen het Belgische volk.  

Maar, zegt Basil Sellam, "de invoering van dit toelatingsexamen betekent dat alle studenten geneeskunde in de loop van hun studie gegarandeerd een Riziv-nummer krijgen aan het eind van hun studie, wat niet onbelangrijk is. Maar het is een schrale troost als men weet welke schadelijke gevolgen dit examen voor de bevolking zal hebben."

Een van de competenties waarmee rekening wordt gehouden is "het vermogen om op een ethisch bewuste manier te communiceren en daarbij blijk te geven van empathie, mededogen, billijkheid en respect". Ook hier is het CIUM het niet mee eens. "Het is belachelijk om te proberen dergelijke competenties via een schriftelijk examen te beoordelen. De beoordeling van de wetenschappelijke basisvaardigheden maakt ook geen onderscheid tussen degenen die de beste artsen zullen worden," zegt Basil Sellam. 

De rangschikking van de kandidaten gebeurt per studierichting (geneeskunde of tandheelkunde). Dat is een goede maatregel, zegt de vertegenwoordiger van de medische studenten: "Rangschikking naar stroom is een goede zaak om het aantal tandheelkundige laureaten, dat met het toelatingsexamen extreem laag was, te verhogen.

De jury kan maximaal 30% niet-residenten selecteren. 

Loting

Dankzij overeenkomsten met de regering van het Groothertogdom Luxemburg kunnen sommige studenten echter onder specifieke voorwaarden hun studie hier beginnen of voortzetten. Voor Belgische studenten gaan deze overeenkomsten gepaard met stagemogelijkheden in het Groothertogdom. Er is voorzien in enkele uitzonderingen, met name voor kandidaten die houder zijn van een in 2021 of 2022 afgegeven certificaat dat aangeeft dat ze geslaagd zijn voor het toelatingsexamen. Daarbij heeft "de jury van het toelatings- en toegangsexamen de overmacht erkend waardoor dit certificaat over de twee opeenvolgende jaren kan worden gewaardeerd". 

Als er verschillende kandidaten in de rangorde exaequo zijn die niet allemaal verkiesbaar kunnen worden verklaard zonder het vastgestelde aantal verkiesbare kandidaten te overschrijden, beslist de jury bij loting onder de exaequo kandidaten. Het decreet geeft ook de formule voor de berekening van het aantal in aanmerking komende kandidaten. De basis voor deze berekening is het "quotum van afgestudeerden vastgesteld door de federale regering"... 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.