De taaltoestanden in de Brusselse ziekenhuizen (brief dr. Bosquet)

Onlangs raakte bekend dat professor en minister Frank Vandenbroucke werkt aan striktere regels voor artsen: "Wie de taal van de patiënt niet spreekt, kan zijn erkenning verliezen", heette het. Dr. Bosquet heeft zo zijn bedenkingen en richt zich in een brief tot de minister.

"Geachte professor en minister, wij staan pal achter uw uitspraak en steunen uw plannen voluit. Het is inderdaad onvoorstelbaar dat je onder de handen valt van een arts, tandarts, verpleegkundige die uw taal niet begrijpt, laat staan spreekt. Misschien lukt dat nog voor dierenartsen, alhoewel het baasje van Minou de kat en/of Max de hond graag toch wat graag uitleg krijgt over hoe het gesteld is met zijn lievelingsdier; voor heel wat mensen nog hun enige levenscompagnon."
"Uiteraard moeten buitenlandse artsen bewijzen dat hun diploma geen nepdiploma is en heeft de minister ook het recht om de kwaliteit ervan na te gaan. De minister waakt over de kwaliteitseisen waaraan spoedgevallendiensten
moeten voldoen omdat het instellingen zijn van openbaar nut, waarvoor hij uit zijn budget de nodige financiering moet voorzien."
"Maak het maar mee, professor, dat iemand van uw nabije familie bij een ongeval, een dreigende appendicitis of een bloeding tijdens een zwangerschap onder de handen valt van iemand die zijn of haar taal begrijpt noch spreekt. Het wordt nog dramatischer als het gaat om een kind of een hoogbejaard persoon die u dierbaar is."
"Dus professor, u heeft groot gelijk."

Oplossing
"De vraag is hoe we dat georganiseerd kunnen krijgen. Troost u professor, wij hebben de oplossing gevonden. Het instituut levende talen van de KUL organiseert online cursussen “Medisch Nederlands“ en “ Medisch Frans“
Volgens mijn goedingelichte bron gebeurt dat ook in het Instituut Levende talen van de UCL. Assistenten en stagiairs van de KUL en de VUB die een deel van hun opleiding willen doen in Brussel of Franstalig België, worden door de faculteit geneeskunde verplicht om het Medisch attest Frans voor ASO te volgen. Professor Dr Paul Herijgers, decaan van de faculteit Geneeskunde van de KUL en Professor Marc Noppen Algemeen beheerder van het UZ Brussel
zullen u zeker kunnen informeren."

"Neemt u aub contact op met Prof Emeritus Jean Binon KUL (oud directeur van het instituut levende talen) die dat allemaal op poten heeft gezet."

"Professor, u heeft ook de manier gevonden om de enorme en stinkende etterbuil van de taaltoestanden in de Brusselse spoedgevallendiensten definitief op te lossen. Mede ingegeven door uw bezorgdheid over de kwaliteit en taalkennis van de buitenlandse artsen en de kwaliteit van de spoedgevallendiensten kan u inderdaad eisen dat artsen en verpleging, die werken in de Brusselse spoedgevallendiensten, moeten beschikken over een attest medisch Nederlands en Frans."

"Professor, dit attest Medisch Nederlands en Frans vraagt van de arts niet dat hij Vondel of Victor Hugo zonder een spiekbriefje moet kunnen voordragen. Het gaat om gewone zinnen “Hoe gaat het?“ “ Waar heeft u pijn?“ “Heeft u
problemen bij het wateren of het maken van uw stoelgang (kakken mag ookmaar is minder beleefd)."

"Professor, in dit land en in Europa is iedereen gelijk voor de wet. Men kan de kennis van de taal van de Belgische patiënt moeilijk opleggen aan buitenlandse artsen terwijl Belgische artsen die werken in een tweetalig of bicommunautair gebied zoals het Brussels gewest, daar vierkantig hun broek aan vegen. U mag ons niet verdenken dat we communautair met uw voeten spelen. We willen alleen mee denken en werken aan een oplossing en vooral bijdragen
aan onze gemeenschappelijke bezorgdheid voor de medische dienstverlening aan onze medeburgers."

"Mag ik daarbij herinneren aan uw vader Prof Josue Vandenbroucke , stichter van de medische faculteit van de KUL, decaan, oprichter van de Codex Medicus? Toen hij vernam dat de Vlaamse Leuvense kinderen terechtkwamen op een dienst logopedie van de UCL, terwijl geen enkele van de logopedisten Nederlands sprak of begreep, heeft hij samen met Prof Steeno de bureaus van de rector en de Leuvense burgemeester letterlijk en figuurlijk omgedraaid. Een uiterst verstandig, innemend, rustig, kunstlievend man werd plots een … Vlaamse leeuw met heel scherpe klauwen en tanden."

Met vriendelijke groeten

Dr. Marc Bosquet, Orthopedie Traumatologie

Oud - Diensthoofd Heelkunde Europaziekenhuizen Brussel.

Voorzitter medische - Raad Lid van de Raad van Bestuur

> Dubbel zoveel buitenlandse dokters in ons land, taalbad gevraagd

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Rudy Ghys

  12 september 2023

  Heel juist

 • Ward JESPERS

  12 september 2023

  Ward Jespers
  Volledig akkoord Marc.
  Welke politieke partij in Brussel zet zich hier echt achter?

 • Rudy Ghys

  12 september 2023

  ????

 • Koen VAN BELLE

  12 september 2023

  Respect voor je blijvende bezorgdheid na je carrière over taaltoestanden in de Brusselse regio!

 • Ludo HANSEN

  11 september 2023

  Dank Marc, voor deze zeer duidelijke boodschap aan de minister,
  Ludo Hansen