Brusselse begroting in evenwicht door kunstgrepen

Na de begroting 2023 van het Brussels Gewest maandag, heeft minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) donderdag samen met minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) in de bevoegde commissie de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie (GGC) voorgesteld. Die is in evenwicht, weliswaar na voor 176 miljoen euro aan correcties.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kan in 2023 rekenen op bijna 1,8 miljard euro aan inkomsten, of bijna 211 miljoen meer dan dit jaar. Ruim anderhalf miljard is afkomstig van de federale dotatie. 

De gewestelijke dotatie bedraagt 195 miljoen. Naast de uitvoering van het non-profitakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld om nieuwe initiatieven te financieren. Het gaat om 7,5 miljoen voor het eerstelijns hulp- en zorgbeleid en 11,1 miljoen voor de 'cocomisatie', het overhevelen van bepaalde bevoegdheden, steunmaatregelen en subsidies om de samenhang en complementariteit van de welzijns- en gezondheidsaangelegenheden te versterken. Voorts is 20 miljoen voorzien om de OCMW's te ondersteunen in het kader van de energiecrisis.

De indexering van de lonen zorgt zowel voor extra uitgaven voor de kabinetten, het parlement en de administratie. 

De dotatie aan Iriscare voor het kindergeld wordt met ruim tien procent verhoogd tot iets meer dan een miljard euro. Naast de volledige indexering van het kindergeld wordt 6 miljoen extra uitgetrokken voor de Oekraïense kinderen die in Brussel zijn ingeschreven. De anticumul tussen de integratietegemoetkoming en de inkomensvervangende tegemoetkoming zorgt voor een besparing van vijf miljoen en de test van het kadastraal inkomen van 6 miljoen. 

Crisiskosten buiten begroting

De kosten voor de verschillende crisissen worden voorlopig buiten de begroting gehouden. Voor het beheer van de COVID-crisis wordt 33,8 miljoen voorzien; voor de begeleiding en hulp aan Oekraïense vluchtelingen 11,8 miljoen (dat deel uitmaakt van de 50 miljoen voorzien in de gewestelijke begroting); en voor steun aan de non-profit voor de energiecrisis 7,4 miljoen. De drie provisies zullen deel uitmaken van een dotatie bij de begrotingsaanpassing van april volgend jaar.  

Door een aantal uitgaven buiten de begroting te houden, kan het college van de GGC een begroting in evenwicht indienen. Het gaat om 45 miljoen euro om de overgang naar een maandelijkse, elektronische facturering voor de woonzorgcentra door te voeren, 53 miljoen aan provisies voor de drie crisissen en 78,6 miljoen aan verwachte onderbenuttingen.

Rekenhof

Volgens het Rekenhof is het neutraliseren van deze provisies niet volgens de begrotingsregels. Er wordt hier geanticipeerd op toekomstige ontvangsten, die niet werden ingeschreven in de gewestbegroting, luidde de kritiek. Bovendien zouden provisies enkel gebruikt moeten worden als de bestemming onvoldoende gekend is, wat hier niet het geval is, luidde het nog. De kritiek werd ook gedeeld door oppositieleden Françoise Schepmans (MR) en Gilles Verstraeten (N-VA).

"Deze zogezegde begroting in evenwicht is een nieuwe flou artistique van het Verenigd College. Maar liefst 176,6 miljoen op een begroting van 2 miljard (ongeveer 9%) wordt buiten de begroting gehouden. Het hoge aantal onderbenutte kredieten (78,6 miljoen euro) is een inschatting en niet onderbouwd en de 53 miljoen aan provisies zijn onleesbaar en volgens het Rekenhof in strijd met de begrotingsregels" stelde Verstraeten. "Meer dan 50 miljoen euro aan ontvangsten worden ingeschreven als dotaties van het Brussels Gewest hoewel het Gewest deze middelen zelf nog niet heeft ingeschreven. Een van de twee begrotingen van Gatz klopt dus sowieso al niet", aldus de N-VA'er.

Verstraeten hekelde ook het feit dat de verantwoording bij de begroting veel te summier is. "De begroting van de GGC neemt alsmaar toe, terwijl de armoede in Brussel toeneemt en de algemene gezondheidstoestand verslechtert", stelde hij vast. "Net zoals bij de presentatie van het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan begin oktober geeft ook deze begroting ons geen beter beeld over hoe het College de stijgende armoede in Brussel wil bestrijden".

Jan Busselen (PVDA) vond het positief dat de GGC-middelen stijgen, maar vroeg zich af waarom de toestand van vele Brusselaars blijft verslechteren. HIj betreurde ook dat de boodschap van de non-profitsector niet is aangekomen bij de regering.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    28 november 2022

    En de Nationale Begroting dan !
    En maar geld drukken en uitdelen aan de vrienden , ze zitten met hun gat vol schulden !
    De Cirque du Soleil heeft er niets aan aan die acro baten !