Zorgmeldpunt Meetjesland wijzigt werking

In een gezamenlijk persbericht laten huisartsenwachtpost (hwp) en zorgmeldpunt (zmp) Meetjesland weten dat de werking van het zmp Meetjesland en het triagecentrum Eeklo wijzigt.

"Afgelopen weekend noteerden we iets meer dan 600 patiëntencontacten. We stellen een stijging vast van 40% in vergelijking met het vorige weekend. We noteerden een 250-tal Covid-19 testen voor patiënten zonder klachten. Ook vanuit de huisartsenpraktijken binnen ons werkingsgebied krijgen we signalen van een plotse stijging in vraag naar deze testen", liuidt het. Dat leidt tot een aanpassing van de werking zmp Meetjesland – triagecentrum Eeklo aan te passen.

"Op die manier kunnen we de wachttijden tot een minimum beperken en garanderen we de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers & medewerkers", wordt de wijziging verantwoord. Men wil duidelijk de druk verlichten op de huisartsen.

Geen afspraak = geen test (patiënt zonder klachten)

Vanaf 15 september  moeten alle patiënten zonder klachten - die wensen getest te worden op Covid-19 - een afspraak maken via onze website, zowel tijdens de week als in het weekend. Bijvoorbeeld reizigers die terugkeren uit een oranje/rode zone, vertrekkende reizigers naar een gebied dat een negatieve covid-19 vereist, contact met een bevestigd covid-19 geval, op vraag van de werkgever, etc.

"Onze verpleegkundigen staan zelfstandig in voor het afnemen van de testen en het verwerken van de stalen samen met onze onthaalmedewerkers. Vrije aanmelding met de vraag tot een covid-19 test zonder klachten is dus niet meer mogelijk. Geen afspraak = geen test."

Praktisch

Men kan een afspraak maken via de afsprakenmodule op de website. Een afspraak plannen kan maximaal 48uur vooruit waarbij een voorafgaand advies van de huisarts in principe niet noodzakelijk is.

Het kan echter wel nuttig zijn de eigen, vaste huisarts te contacteren zodat de huisarts op de hoogte is. Dit kan belangrijk zijn in het opvolgen van resultaten en evt. quarantaine.

Voor een quarantaine- of andere afwezigheidsattest is het aangewezen de eigen huisarts te contacteren. Deze wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de test.

Patiënt met klachten

Wat als een patiënt wel klachten vertoont?

Patiënten met klachten nemen in eerste instantie contact op met de eigen, vaste huisarts. Bij afwezigheid van de eigen huisarts kan de huisarts van wacht gecontacteerd worden via het nummer 1733.

De arts zal na telefonische en/of fysieke consultatie beslissen of de patiënt dient getest te worden binnen de eigen praktijk of doorverwezen dient te worden naar het zorgmeldpunt Meetjesland.

Het zmp ligt ter hoogte van de gemeenschappelijke ingang huisartsenwachtpost – spoedgevallendienst AZ Alma, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo.

Andere klachten dan covid-19

Belangrijk is dat patiënten met andere klachten dan covid-19 het normale traject van de zorg kunnen blijven volgen.

De huisartsenwachtpost Meetjesland blijft tijdens de openingsuren (niet – dringende medische zorg) samen met de spoedgevallendienst (dringende medische zorg) vrij toegankelijk voor patiënten.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.