Woordbreuk index: regering koopt tijd

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (medicomut) besliste eenparig tot een 'clock stop' van één maand ten aanzien van de termijnen voor de ontbinding van het akkoord. Die termijnen waren ingesteld door Bvas en het Kartel. Tijdens deze maand blijven de bepalingen van het akkoord en ook de tarieven van kracht.

Het akkoord artsen-ziekenfondsen bevindt zich meer dan ooit op glad ijs, en de onderhandelaars dansen op de rand van de vulkaan als het om de ontbinding gaat. Maar de vraag naar ontbinding is dus voor één maand bevroren. Zo wil de medicomut het overleg nog een maximale kans op succes gunnen.

De speciale medicomut van 25 januari in aanwezigheid van de kabinetschef van de minister van Sociale Zaken Bert Winnen - meteen zijn vuurdoop als kersvers kabinetschef -  liep dan ook stevig uit met tussendoor een speciale break om een consensustekst samen te stellen.

Maar uiteindelijk kon men enkel vaststellen dat eenzijdige regeringsmaatregelen het akkoord van 22 december 2015 dat de regering had goedgekeurd, doorkruisen, aldus het Riziv. Daarmee wordt de maatregel bedoeld om een deel van de mogelijke indexmassa niet toe te kennen zonder enig overleg. Met als resultaat dat Bvas en Kartel op de ontbinding van het akkoord aansturen.

Clock stop van één maand

Op de medicomut besliste men in de huidige patstelling eenparig om ten aanzien van de termijnen voor de ontbinding van het akkoord een clock stop van één maand aan te houden. Tijdens deze maand blijven de bepalingen van het akkoord en ook de tarieven van kracht.

Regering koopt extra tijd

Daarmee koopt de regering dus tijd voor meer overleg. Er werd een afsprakenkader voorgesteld. Dat moet uitmonden in een aantal vertrouwenwekkende maatregelen en afspraken:

  • over de principes van het akkoordensysteem;
  • over een aantal heikele thema's (krachtlijnen voor de herziening van de nomenclatuur, het evenwicht tussen tariefzekerheid en tariefvrijheid, het gebruik van klinische gegevens, de hervorming van het accrediteringssysteem, enz.).

Volgende afspraak voor de medicomut: 27 februari 2017.

Alle partijen verbonden zich tot dan om een maximale discretie te bewaren "teneinde het overleg een zo groot mogelijke kans op succes te gunnen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.