"Werkveld in chaos één week voor covidvaccinatie" (AADM)

Er bestaat nog steeds geen financieel raamwerk voor de najaarscampagne tegen griep en covid. Eén week voor de start van de covidvaccinatie slaat AADM alarm. De artsenorganisatie betreurt dat de overheid er niet in geslaagd is om tijdig een gepast financieel kader te scheppen dat rekening houdt met alle mogelijke lokale situaties. Nochtans wist de overheid al vorig jaar dat er in het najaar een nieuwe vaccinatiecampagne zou volgen. 

In juni bracht de Hoge Gezondheidsraad zijn adviezen uit voor de covid- en griepvaccinatie. De overheid besliste om geen collectieve vaccinatie meer te organiseren en vroeg de huisartsen en apothekers om lokaal de organisatie van de vaccinatie vorm te geven. De wetgeving rond het financiële raamwerk (wie wordt vergoed voor welke prestaties en in welke omstandigheden) was op dat moment nog niet gefinaliseerd, maar zou later nog volgen.

Vandaag stelt de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) vast dat er nog steeds geen duidelijk financieel raamwerk is. Hierdoor wordt het werkveld in chaos gestort en dat één week voor de covidvaccinatie idealiter van start zou gaan. 

Respectloos

Als artsenorganisatie betreurt AADM dat de overheid er niet in geslaagd is om tijdig een gepast financieel kader te scheppen dat rekening houdt met alle mogelijke lokale situaties. Nochtans wist de overheid al vorig jaar dat er in het najaar een nieuwe vaccinatiecampagne zou volgen. Tijdens de zomermaanden hebben huisartsen en apothekers dan ook hard gewerkt om de logistiek van deze nieuwe vaccinatiecampagne op poten te zetten. Het feit dat er nu geen duidelijkheid bestaat rond het wettelijk kader, is respectloos naar de huisartsen die zich al jaren maximaal inzetten om de volksgezondheid te garanderen. 

Doordat de bevoegde instanties hun verantwoordelijkheden niet tijdig hebben opgenomen, wordt het werkveld nu aan zijn lot overgelaten en in chaos gestort. En dat op minder dan een week alvorens de covidvaccinatie van start zou gaan. Voor AADM is de vaccinatie geen zorg zoals gewoonlijk. Huisartsen die ervoor kiezen om dit in team te doen, moeten zekerheid hebben over het financiële luik, zodat zij bijvoorbeeld een ondersteunende verpleegkundige kunnen uitbetalen. 

Vergoeding

Nochtans had AADM al meermaals voorstellen gedaan die gebaseerd zijn op het principe van een gelijk speelveld voor alle vaccinatoren en waarbij er een billijk honorarium voorzien is voor de geleverde inspanning. Concreet stelt AADM het volgende voor : 

 • Een vergoeding van 3,22 euro voor het optrekken van het covidvaccin door de apotheker indien de apotheker het vaccin niet zelf plaatst (de arts of de VPK bestelt en haalt de opgetrokken covidvaccins bij de apotheker). 
 • Een vergoeding van 15,50 euro voor het optrekken, plaatsen en registreren van een covid- of griepvaccin door een arts, apotheker of verpleegkundige. Deze verstrekking is niet cumuleerbaar met andere nomenclatuurvergoedingen. Dit kan zowel op georganiseerde vaccinatiemomenten in de praktijk als op een collectief vaccinatiemoment of in een vaccinatiecentrum. 
 • Als de vaccinatie voor griep of covid gebeurt tijdens een reguliere consultatie bij de arts, geldt de nomenclatuur van de consultatie (niet cumuleerbaar met de speciale verstrekking voor griep- of covidvaccinatie).

Kortom, voor AADM moet de campagne gestoeld zijn op een eerlijk samenwerkingsmodel. AADM ijvert daarom dat elke vaccinator, ongeacht wie het vaccin plaatst, gelijk vergoed wordt. Aangezien de overheid het werkveld de kans geeft zich te organiseren zoals zij dat zelf willen, wil AADM eveneens dat al deze initiatieven op een gelijkwaardige manier vergoed worden. 

Reactie Vandenbroucke

Minister Vandenbroucke noemt de vaccinatiecampagne van het najaar en het goede verloop ervan een "absolute prioriteit". "Discussies over bevoegdheidskwesties mogen de gezondheid van mensen niet in de weg staan", reageert hij. "We willen dat deze problematiek wordt opgelost en zullen dit ook agenderen op de agenda van de ministerraad."

Voor ongeveer 2 miljoen mensen in Vlaanderen zijn vaccinaties tegen griep en COVID-19 dit najaar aanbevolen. Het gaat onder meer om 65-plussers, mensen met een verzwakte weerstand, zwangere vrouwen en wie werkt in de zorg.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Luc KINOO

  11 september 2023

  Een schande 15 euro.
  Trek ons beroep maar verder naar beneden.

 • Marc DE MEULEMEESTER

  07 september 2023

  Divide et impera !