Wachtposten: Vlaams-Waalse tegenstelling aan het vergroten?

Zoals de regeling voor de wachtposten er nu uitziet, worden de ‘goede leerlingen’ uit 2017 gestraft. De financieringsovereenkomst van 2019 bevat nog steeds vage clausules. "Blanco cheques", riepen de ontevredenen al in  2018. Maar deze keer staan niet die vage clausules in de spots. De bezorgdheid is meer algemeen. "Er is een verlies aan vertrouwen bij de wachtverantwoordelijken", zegt Guy Delrée, voorzitter van de Waalse wachtposten. Een protestactie behoort tot de mogelijkheden.

Op een bijeenkomst van de coördinatoren eind januari – nadat ze van het Riziv de financieringsovereenkomst ontvingen – kondigde expert Luc Marois (Riziv) aan dat de posten niet de gebruikelijke soepele budgetten zouden krijgen om eventuele onverwachte uitgaven het hoofd te bieden. Denk aan zoals extra loonkosten of zwangerschapsverlof. "Dat is onwerkbaar", luidt het te velde. "Ingediende kosten worden geweigerd door het Riziv, soms om puur formalistische, soms om budgettaire redenen. Of ook puur willekeurig, omdat een boekhouder zonder overleg oordeelt dat een uitgave niet relevant was. Ik denk aan trainingen in de omgang met gewelddadige patiënten. Dialoog van het veld met het Riziv bestaat niet meer op aangeven van het kabinet De Block. De coördinatoren hebben daarom veel bedenkingen bij de overeenkomst 2019", vat Guy Delrée samen. "En vooral de 'goede leerlingen' die heel sober waren in hun uitgaven 2017, zullen worden gestraft dit jaar."

De Vlaamse huisartsgeneeskunde met haar wachtpostenlobby zal gewerkt hebben, denkt de huisarts uit Marche. “Wij verdedigen immers het principe van de weekverlenging, (minder duur omdat je dan verderwerkt met bestaande structuren).” En terwijl de Walen in de woestijn prediken, "kunnen we zien dat de Vlaamse wachtpostmodellen volgens wat Maggie De Block leuk vindt, vaak duurder zijn. Denk aan de uitbesteding van vervoer naar een externe firma."

Te kleine enveloppe

“Dit alles illustreert”, concludeert de voorzitter van de Waalse wachtposten, “dat de wachtpostenveloppe uit de tijd van Laurette Onkelinx, te smal wordt: hij bijft ongewijzigd maar de landelijke dekking breidt verder uit. 2019 zal een evenwichtsoefening zijn. Voor 2020 zijn de middelen ontoereikend."

Een volgende bijeenkomst zal waarschijnlijk in acties uitmonden. De gemoederen zijn er rijp voor.

Ook Marc Moens (Bvas) schaart zich achter de stelling dat de wachtdiensten in financiële problemen raken. Voor 2018 was het budget overschreden, voor 2019 zou die overschrijding op ruim 1,1 miljoen neerkomen. Hij geeft het voorbeeld van de receptioniste die lang ziek is en de eerste maand betaald wordt door de wachtpost. Maar als die vervanging niet gebudgetteerd is, levert dat problemen op. Dan zijn er geen bijkomende middelen om het gat dicht te rijden. Dr. Moens beklemtoont dat de wachtpostcoördinatoren de problemen moeten bespreken. Belangrijk is ook dat de financiering van de coördinatoren verloopt via de administratiekosten van het Riziv.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.