Veranderingen voor huisarts qua somatische zorg in psychiatrische context

De P5 multidisciplinaire projectwerkgroep presenteerde in de medicomut voorstellen om de toegang tot somatische zorg voor psychiatrische patiënten te verbeteren. Ze omvatten nieuwe nomenclatuurcodes voor het eerste medisch  onderzoek en de somatische follow-up in psychiatrische ziekenhuizen. Daarnaast wil men sommige weinig gebruikte prestaties afschaffen en hun budgetten daarvoor herbestemmen. Men tast verder af of men bezoeken van huisartsen met een GMD aan psychiatrische ziekenhuizen mogelijk kan maken.

Momenteel wordt de organisatie van de somatische zorg in de psychiatrische context belemmerd door reglementaire en financiële beperkingen (qua honoraria, uitrusting, logistiek, enz.), terwijl somatische artsen -zowel huisartsen als specialisten- een essentiële rol moeten spelen in de geïntegreerde behandeling van psychiatrische patiënten. De somatische zorg in psychiatrische ziekenhuizen wordt momenteel vaak uitsluitend verleend door huisartsen die patiënten binnen de instelling kunnen bezoeken. Deze bezoeken zijn deels gefinancierd op basis van een prestatie (109045, 109060, 109082). Die moeten uit de nomenclatuur worden verwijderd.

Van deze specifieke bezoeken wordt zelden gebruik gemaakt en de prestatiebetaling is niet altijd voldoende om patiënten met een combinatie van comorbiditeiten en complexe medicatie op te volgen. Ter herinnering, volgens de minimaal psychiatrische gegevens (MPG) wordt het jaarlijks aantal voltijdse verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis in België geschat op 41.036.

Twee nieuwe prestaties

Twee nieuwe prestaties werden voorgesteld op de jongste medicomut, meer bepaald naar aanleiding van het KCE-rapport (338). Dat beveelt aan om, in overeenstemming met de internationale aanbevelingen, een behandelings- en opvolgingsplan op te stellen voor elke patiënt die in een psychiatrische instelling binnenkomt (met zowel psychiatrische als somatische zorg). 

Het eerste voorstel betreft de invoering van een nieuwe nomenclatuurcode (xxxhh) voor het medisch onderzoek bij opname van een patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze code zal het mogelijk maken om systematisch de somatische gezondheid van de patiënt bij opname te onderzoeken, de medische voorgeschiedenis te raadplegen en interventies te plannen/voor te stellen gericht op het verminderen van somatische risicofactoren of algemene gezondheidsinterventies (somatische coördinatie), die moeten worden opgenomen in het behandel- en follow-up plan.

Dit voorstel bevat ook een nieuwe nomenclatuurcode (yyyyhh) voor het monitoren van somatische problemen bij patiënten, opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Opnames in psychiatrische instellingen zijn vaak van lange duur (bv. gemiddelde verblijfsduur op afdeling A: 78 dagen; gemiddelde verblijfsduur op afdeling T: 189 dagen). 

Aangepaste honoraria voor huisartsen

De twee nieuwe prestaties in de nomenclatuur voorzien in het opstellen van een verslag dat in het EMD van de patiënt moet en dat bevat: medicatieschema, opvolging van bijwerkingen, resultaten van aanvullende onderzoeken, verwijzingen naar specialisten, voorbereiding van het ontslag, enz. Hiermee wordt de zorgcontinuïteit van de GMD-houdende huisarts gewaarborgd wanneer de patiënt naar huis terugkeert.
Voor het medisch onderzoek bij opname (xxxhh) worden dezelfde tarieven voorgesteld als voor het onderzoek van een opgenomen patiënt door een specialist (599082), namelijk C26 (44,46 euro). Deze prestatie kan slechts eenmaal per opname in rekening worden gebracht. Voor de follow-up van somatische problemen (yyyhh) worden dezelfde tarieven voorgesteld als voor het onderzoek van een opgenomen patiënt door een specialist (599082) en het onderzoek bij opname (xxxhh), namelijk C26 (44,46 euro). Het honorarium kan de huisarts tweewekelijks (per 15 dagen) aanvragen binnen 30 dagen na certificering van het xxxhh-voordeel, en daarna eenmaal per maand (30 dagen). 

Het tarief voor het ziekenhuisbezoek door de GMD-houdende huisarts (109723) blijft hetzelfde, namelijk 43,19 euro.

Op een ander vlak in de geestelijke gezondheidszorg schiet de regering intussen volop in actie met een sensibiliseringscampagne voor bewuster gebruik van psychofarmaca.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.