Transparantiewet: nieuwe versie in Staatsblad

Eerder al verscheen een versie van de transparantiewet in het Staatsblad. Vandaag volgde een gecorrigeerde versie met nog eens, ter herinnering, alle principes op een rijtje. De wet gaat in met terugwerkende kracht op 1 juli.

 

Deze wet, nog uit de koker van Laurette Onkelinx, stuitte lang op syndicaal verzet maar finaal werd het principe doorgedrukt begin dit jaar. Om de 'transparantie voor de patiënt' te verhogen, moeten artsen patiënten een bewijsstuk geven van de verrichte prestaties. Tegen het transparantieprincipe op zich kan niemand iets hebben, maar de extra administratieve rompslomp is uiteraard des Guten zuviel.

De wet zegt onder meer dat zorgverleners aan de rechthebbenden een bewijsstuk moeten leveren van:

  • verrichte terugbetaalbare prestaties 
  • niet-terugbetaalbare prestaties die tegelijk worden verricht

Dat is dus ook verplicht als de prestaties niet vallen onder terugbetalling van de verplichte verzekering of als de zorgverlener het getuigschrift vervangt door een elektronische gegevensoverdracht aan het ziekenfonds van de patiënt. Op het bewijsstuk moet het totaalbedrag zijn aangegeven dat aan de patiënt wordt aangerekend.

Wordt een getuigschrift uitgereikt, dan bevat dat het totaalbedrag dat werd aangerekend plus eventuele supplementen. Elke niet-vergoedbare prestatie moet worden omschreven en vergezeld gaan van het bedrag dat de arts ervoor vraagt.

Wordt geen getuigschrift uitgereikt voor verstrekte hulp, dan bevat het bewijsstuk:

  • het door de patiënt betaalde bedrag, inclusief supplement(en) en desgevallend datgene wat het ziekenfonds moet betalen;
  • het bedrag voor elke niet-vergoedbare prestatie.

Als de patiënt erom vraagt, moet ook de prijs (bewijsstuk) voor prestaties en medische hulpmiddelen en het aankoopbedrag daarvan (bij terugbetaalbaarheid) expliciet vermeld worden. 

Het Verzekeringscomité kan voor elke categorie zorgverleners nog bijkomende voorwaarden opleggen voor het bewijsstuk, na concertatie met de bevoegde overeenkomstencommissie. Deze verplichting om een bewijsstuk uit te reiken vervalt als een factuur wordt opgemaakt, die weliswaar ook aan de nodige regels moet voldoen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.