Telefonische consultatie derdebetaler aanrekenen of niet? 

Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid over het feit of een telefonische consultatie mag worden aangerekend of niet, signaleert de provinciale Raad Orde der Artsen West-Vlaanderen. De ene telefonische consultatie is trouwens de andere niet.

Stel dat er een telefonische vraag komt naar voorschriften (zonder fysiek contact met de patiënt). Of je verstrekt als arts een omstandig telefonisch advies dat heel wat tijd in beslag neemt. Twee uiteenlopende ‘prestaties’, maar vallen ze onder het nomenclatuurnummer voor raadpleging? 

De provinciale raad West-Vlaanderen kreeg hiervoor de jongste tijd weer zoveel vragen om uitleg binnen, dat hij alles op een rijtje zet via een advies van de nationale raad en verwijzend naar een speciale bijdrage van ondervoorzitter dr. Michel Deneyer. Niet toevallig is die bijdrage getiteld: “Telefoongeneeskunde kan uw gezondheid ernstige schade aanrichten”.

Uitgesloten

De provinciale raad beklemtoont eerst en vooral dat een medisch advies langs telefonische weg grote voorzichtigheid vereist. Een dergelijk advies veronderstelt immers een voorafgaand medisch onderzoek, wat niet evident is langs de telefoon…: het is gewoonweg uitgesloten. Bovendien: u draagt als adviesverlenende (huis)arts, ook voor een zeer goed gekende patiënt, strafrechtelijke, civielrechtelijke en tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid. U bent aansprakelijk voor de gevolgen van iedere – ook lichte – fout.

Qua verloning is de nomenclatuur duidelijk: voor telefonisch medisch advies bestaat geen Riziv-nomenclatuurnummer. Hierover een ereloon ‘overeenkomen’ moet – zoals elke overeenkomst – eerst voorgelegd worden ter goedkeuring aan de provinciale raad.

Telefoonstroom groeit

Het ‘telefonisch advies’ raakt meer en meer ingeburgerd, stelt dr. Deneyer vast. De patiënt ervaart het immers als handig, makkelijk en zelfs als een verworven recht. Aan de andere kant van de lijn zit dan de arts die om gratis advies gevraagd wordt zonder de nodige gegevens te hebben maar wel met een loodzware verantwoordelijkheid. “Slechts in een kwart van de gevallen kan een vraag voor advies, waarin spoedeisende zorg aan de orde is, met de nodige overredingskracht omgebogen worden in een raadpleging”, weet de ondervoorzitter. “Anderzijds wordt het woord ‘dringend’ meermaals ‘verkracht’, vaak om zijn agenda op te dringen aan de arts. Zo worden al snel oneigenlijke voordelen afgedwongen. Denk aan wellwillendheidsattesten.

Maar het fenomeen neemt dus toe en de groeiende ‘telefoonstroom’ maakt de arts vleugellam, meent dr. Deneyer. Hoe los je dat op? De ondervoorzitter stelt een infocampagne voor die zowel artsen als patiënten een boodschap moet meegeven. Voor de arts is de boodschap tweeërlei: bij gekende en geïdentificeerde patiënten kan hij enkel advies uitbrengen na onderzoek in de zorgcontinuïteit. Een ongekende of niet-geïdentificeerde patiënt, doorgaans tijdens de wachtdienst, kan hooguit kort en bondig telefonisch advies krijgen en die patiënt moet een consultatie worden voorgesteld. In beide gevallen komt dit in het dossier, resp. wachtverslag.

De patiënt moet weten dat een arts geen diagnose kan stellen zonder anamnese en fysiek onderzoek.

Callcenters

Callcenters inschakelen om de telefoonstroom beheersbaar te maken, heeft onder meer het voordeel dat de levenskwaliteit beter gegarandeerd is voor de arts, maar het risico is niet denkbeeldig dat dit ten nadele van de geboden zorgkwaliteit gaat. Een geschreven protocol is een minimum om kwaliteit te garanderen. De provinciale raad kan dat protocol toetsen.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  07 april 2019

  De Artsen kunnen alleen nog de hulp inroepen van de Almachtigen , zoals Onze Vlaamse Rode Leeuw Rudy , de Leeuw van het ABVV , en last but not least de Verdediger van de Kleine Man De Heer Leeman ! Samen met God maken zij de H. 3 Vuldigheid !

 • Anthony CORNELISSEN

  05 april 2019

  Ik denk dat Dr. Deneyer nog nooit in de huisartspraktijk gestaan heeft en niet beseft hoeveel druk een patient op een arts kan zetten om toch te verkrijgen wat hij wil weten. Als je als huisarts op je strepen blijft staan ben je een slechte dokter en dat gaat al snel de ronde; dus je speelt met je reputatie.
  Onder de druk van de regelgeving doen wij als huisartsen steeds meer en meer gratis. De patient aanvaardt niet meer dat hij moet langs komen voor de uitslag van een labo of een radiologie, trouwens de radioloog suggereert de patient dat hij maar moet bellen want dat de uitslag al onmiddellijk is doorgezonden naar de computer. En ik verzeker U de patient laat duidelijk verstaan dat het niet met zijn zin is als je de resultaten niet telefonisch geeft.
  Ik heb dan om de hinder te beperken een uur dat ik mijn labo's zelf doorbel aan de patienten, kwestie van niet te veel gestoord te worden met al die lastige telefoons; soms zit ik zo tussen 1/2 uur en één uur gratis te werken, want ja, je mag het niet factureren. In het ziekenhuis moeten de patienten wel komen om te horen dat de labouitslag normaal is en een consultatie betalen: 5 minuten of nog niet en kassa, kassa.

  Als ik bij uitslagen van radiologie mijn poot toch stijf houd en ze laat komen, dan dagen ze gewoonweg niet op, want ze vinden dat hun rechten geschonden zijn.
  Ook een nieuwe kwestie: de FOD dossiers. De patient hoeft zijn huisarts gewoonweg niet meer te zien: hij gaat naar het districtshuis vragen voor een onderzoek ( bv ) voor een parkeerkaart en de FOD stuurt de aanvraag rechtstreeks naar de huisarts en let wel; dit moet binnen de maand wel ingevuld op de FOD aankomen, anders dreigen er sancties.
  De patient wacht ook niet graag meer, dus enkel voor voorschriftjes moet hij onmiddellijk op zijn wenken gediend worden. Ik heb daar een oplossing voor, want ik heb een medewerkende echtgenote en die regelt voorschriftje sen attesten ( die ikzelf wel teken ) en patient is andermaal ( GRATIS ) gediend. Zo zie ik veel patienten zelf maar 1 x /jaar: dus werk ik een gans jaar voor één consultatie en de inschrijving.

  En wat met het nieuwe medium: de mail; steeds meer patienten beginnen gebruik te maken van de mail om hun huisarts te contacteren en te bevragen; weer een uur per dag gratis werken.

  Wanneer gaan onze middeleeuwse instanties eens meegaan met hun tijd en zich aanpassen aan de noden van de moderne tijd en de verloning ook navenant maken.
  Als ik alles tot op de spits uitkien zou ik 2 tot 4 x meer kunnen verdienen dan ik nu verdien.
  Ik werk een behoorlijk deel van mijn tijd gratis. en ik ben geen notaris.
  Wij worden altijd aangesproken op onze medemenselijke kant van de zaak, maar wij hebben ook een zaak te runnen zoals iedere andere zaakvoerder, maar het is onethisch om daar aan te denken. Bulshit.
  In Zwitserland kost een telefonisch contact met de huisarts zoveel als bij ons een gewone consultatie kost en dan wil ik nog niet spreken over wat een gewone consultatie aan een eerlijke vergoeding opbrengt.
  In Duitseland krijgt een arts voor elke handeling die hij doet een vergoeding, een wondverband, een spuit geven etc.; bij ons pakken ze al onze extraatjes af ( cfr de IA injectie )
  Waar blijven onze syndicaten.
  Ze kunnen nog wat leren van die van de Lijn en de NMBS.
  Maar ja, alles wordt hier toegedekt met de mantel van onze sociale bezorgdheid.

 • Carlo Vermeiren

  04 april 2019

  Kan een 0900 nummer, betalend, een gedeeltelijke oplossing geven ?