Kwaliteitswet: plus en min volgens Bvas

Zoals we eerder al signaleerden, bevat de pas aangenomen kwaliteitswet positieve en negatieve punten volgens de Bvas. Voorzitter Marc Moens zet een en ander op een rijtje.

De Bvas reageert inderdaad met gemengde gevoelens op de nieuwe ‘wet op kwaliteitsvolle zorg die op 29 maart jl. door de Kamer werd goedgekeurd. In plaats van de vrijwillige accreditering komt een portfolio waarin artsen de door hen gevolgde navorming moeten noteren. Dat brengt bijkomende verplichtingen en administratie met zich mee maar kan ook verrijkend zijn omdat het de arts toelaat een brug te leggen naar andere disciplines en andere nomenclatuur.

Bvas vindt het jammer dat de mogelijkheid van een examen over de taalkennis en de kennis van het Belgisch gezondheidszorgsysteem voor buitenlandse artsen uit de wet is geschrapt.

Wachtdienstverplichting

De nieuwe wet legt een wachtdienstverplichting op. Deelname aan de wachtdienst was tot nog toe een deontologische maar geen wettelijke verplichting. Bvas heeft geen probleem met deze wettelijke verplichting omdat wachtdiensten inherent deel uitmaken van het artsenberoep. Bij de invulling moet wel rekening gehouden worden met mogelijke uitzonderingen, met respect voor de work-lifebalance.

De bezwaren inzake het gebrek aan taaltest deden we al eerder uit de doeken.

Aandachtspunt: oftalmologen

En dan merkt de Bvas ook op dat bij het hoofdstuk over de verdovingen een belangrijk anatomisch detail ontbreekt in de wet zodat oftalmologen en tandartsen bij de invoegetreding van de wet nog nauwelijks ingrepen kunnen uitvoeren onder lokale anesthesie.

Meer administratie brengt de nieuwe wet met zich mee, maar er worden ook meer openingen gecreëerd naar andere medische disciplines. Niet onbelangrijk in een tijd dat de arbeidsmarkt steeds meer in beweging is: zo kunnen artsen hun kennis en vaardigheden verrijken en verdiepen, met eventueel koppeling aan de eraan verbonden nomenclatuur.


Ten behoeve van de patiënten voert de nieuwe wet een centraal register in waarin vermeld staat welke zorg een zorgverstrekker aanbiedt en met welke andere zorgverstrekkers hij samenwerkt. Bvas meent dat het idee lovenswaardig is op voorwaarde dat het register overeenstemt met de wettelijk erkende beroepstitels.
 
Deze nieuwe wet is een sokkel waarop verder gebouwd kan worden, luidt de conclusie. En het syndicaat van dokter Moens D is bereid om mee toezicht te houden op de uitvoering ervan en om het kader in praktijk om te zetten. "Daarom moet een anatomisch mankement in de tekst gecorrigeerd worden. Kwaliteit van de beroepsuitoefening is voor BVAS immers essentieel."

Lees ook: Kamer verplicht artsen om zich continu bij te scholen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.