Regering aangevallen voor 'laksheid' sociale zekerheid

"De federale regering verzwakt de sociale zekerheid op een gevaarlijke manier", waarschuwen de belangrijkste vakbonden en ziekenfondsen. De poot van de inkomsten versmalt en moet dringend worden verstevigd. Dat laten ze weten in een open brief in De Standaard.

De aanval op het regeringsbeleid komt er via een open brief in De Standaard. "Als we niets doen, wordt de sociale zekerheid onbetaalbaar en zullen de staatsfinanciën verder uit evenwicht raken", heet het. Volgens de kritikasters staan we voor een dilemma: inboeten op kwaliteit als we verder besparen, of meer zuurstof geven door nieuwe financieringsmogelijkheden voor de sociale zekerheid aan te boren. Die laatste uitweg is volgens hen aangewezen, want tussen de lijnen valt te lezen dat de patiënt nu al een ontoelaatbaar hoog aandeel betalen omdat elders (fiscaal beleid) de regering veel te laks is.

Eerder raakte bekend dat de regering net meer controle wil uitoefenen op de inkomsten van de sociale zekerheid (evenwichtsdotatie en alternatieve financiering).

'Meer fiscale rechtvaardigheid' en 'gezichtsbedrog'

"Dat zogenaamde responsabiliseringsmechanisme is een hefboom om bij elke begrotingsbespreking eerst een debat over asociale besparingsmaatregelen aan te vatten en de akkoorden van de sociale partners in vraag te stellen", schrijft de coalitie van vakbonden en ziekenfondsen. En dat terwijl de budgettaire ontsporingen vooral door tegenvallende inkomsten worden veroorzaakt, meent Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten.

De organisaties voelen zich ook onder "voogdij" geplaatst door de oprichting van de Commissie Financiën en Begroting, die budgettaire ontsporingen moet opsporen. "Dit zogenaamd neutraal, 'technocratisch' bestuur is gezichtsbedrog en verbergt vooral dat de regering haar macht versterkt."

Vakbonden en ziekenfondsen: "Regering wil vooral haar macht versterken."

Nochtans ligt de oplossing voor een rechtvaardige financiering van de sociale zekerheid volgens de tekstschrijvers voor de hand: meer fiscale rechtvaardigheid. "Op die koerswijziging hopen wij echt. Zo niet is het einde van ons socialezekerheidsmodel in zicht."

De ministers Borsus (Middenstand) en De Block (Sociale Zaken) waren er als de kippen bij om te reageren. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen", luidt het.  "De hervorming maakt de financiering van de sociale zekerheid net "duurzaam" en "verzekert de toekomst van het systeem".

Ministers: "We willen geen blanco cheque uitschrijven"

De regering is niet meer bereid om spontaan eventuele tekorten in de sociale zekerheid bij te passen. "We willen geen blanco cheque uitschrijven."

Dat de regering de terugverdieneffecten door de taxshift overschat, ontkennen beide ministers ten stelligste. "Omdat door de taxshift meer jobs zijn gecreëerd, zullen de sociale bijdragen toch stijgen en zullen de uitgaven voor de werkloosheid dalen. De compensatie zal daarom lager zijn dan de daling van de inkomsten", luidt het. De ministers wijzen erop dat die terugverdieneffecten berekend zijn door het Planbureau.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.