Politiek memorandum Brusselse huisartsenkringen

De Brusselse huisartsenkringen publiceren een gezamenlijk politiek memorandum dat 12 punten omvat. De Nederlandstaligen beklemtonen bij wijze van inleiding de noodzaak van een Vlaamse huisartsenkring in Brussel en hun brugfunctie. "Langs de ene kant ijveren wij bij onze Vlaamse partners voor een Brusselreflex, langs de andere kant brengen we in Brussel de Franstaligen in contact met de Vlaamse visie rond eerstelijnszorg."

"Zoals voor elke verkiezingen is er sprake van aanpassingen aan het institutioneel kader in Brussel. Over de wenselijkheid of noodzaakhiervan spreken wij ons als kring niet uit. Wat wij wel willen benadrukken is de noodzaak om een Vlaamse huisartsenkring in Brussel te hebben. Dit zowel voor de Nederlandstalige huisarts, als in de eerste plaats voor de Nederlandstalige patiënt", luidt het. Waarbij verwezen wordt naar de historische wortels van de kring BHAK met de opdracht om Nederlandstalige huisartsengeneeskunde in Brussel te ondersteunen. 

"Een tweede punt waar wij als Nederlandstalige huisartsenkring het verschil maken, is in onze brugfunctie. In Vlaamse vergaderingen zijn wij de stem van Brussel, in Brusselse vergaderingen de stem van de Nederlandstaligen. Langs de ene kant ijveren wij bij onze Vlaamse partners voor een Brusselreflex, langs de andere kant brengen we in Brussel de Franstaligen in contact met de Vlaamse visie rond eerstelijnszorg."

De kring heeft naar eigen zeggen van deze moeilijke spreidstand haar sterkte gemaakt. "Daarom vragen wij expliciet om uw steun, opdat wij onze rol als bruggenbouwer tussen Vlaanderen en Brussel enerzijds, maar ook tussen Nederlandstaligen en Franstaligen anderzijds, kunnen blijven waarmaken."

De 12 punten uit het memorandum:

Betrek de kringen op het goede moment;  Vestigingen behoud van huisartsen in Brussel; Uniek nummer en loket; Geestelijke gezondheid; verslaving; Preventie en gezondheidspromotie; Informatiedeling; OCMW’S; Gezondheid en armoede; ziekenhuizen; woonzorgcentra, geesteljke gezondheidsinstellingen en voorzieningen in de gehandicaptenzorg; huisbezoeken.

Om er dat laatste puntje uit te pikken: voor huisbezoeken en mobiliteit van zorgverleners in Brussel zal extra steun nodig zijn, en dus hopen de huisartsen op:

  • Het verbeteren van de mobiliteit van zorgverleners zonder administratieve lasten: geen bewijs hoeven te leveren dat men arts is, automatische toegang hebben tot de parkeervergunning "zorgverleners aan huis" en die niet jaarlijks hoeven te vernieuwen. Dat zouautomatisch moeten gebeuren, zoals bij bewonerskaarten...
  • Ondersteunen van duurzame mobiliteit door het aantal fiets-parkeerplaatsen te vergroten en de veiligheid van fietsers en hun voertuigen te verbeteren.
  • De toegang tot de tot de Vijfhoek vergemakkelijken voor zorgverleners en speciale toegangen of parkeerplaatsen voor zorgverleners openstellen.
  • Artsen en verpleegkundigen zouden toegang moeten hebben tot taxibanen op basis van hetzelfde register als parkeervergunningen.

Ze waarschuwen voor een reëel risico op het stoppen van thuiszorg door gebrekkige mobiliteit bij zorgverleners. "Patiënten mogen hier niet de dupe van zijn!"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.