Pareltjes in Het Staatsblad: presentiegeld en geneesheren gekatapulteerd naar 2021

Het door velen als 'dor' en 'saai' beschouwde Staatsblad bevat vaak pareltjes voor wie zich de moeite getroost om het uit te vlooien... en voldoende tijd investeert om het schabouwelijke taalgebruik bij te schaven. Zowel vorm als inhoud van het volgende Koninklijk Besluit (KB) confronteren ons met feiten waarvan we dachten dat ze tot een duister verleden behoorden.

Nochtans begint het allemaal goed: het KB frist een KB op van 22 januari 2002, dus van bijna twee decennia geleden. Nu ja, opfrissen? De toenmalige wettekst legde het bedrag vast van het presentiegeld/vergoedingen van "voorzitters, ondervoorzitters, leden en secretarissen van sommige raden, comités, commissies en colleges van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering". Bedragen die nu dus worden 'geactualiseerd'. 

Zo strijkt de voorzitter van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen sinds begin dit jaar per zitting niet minder dan 14,87 euro op. De commissieleden moeten het met de helft stellen:  7,44 euro. En de arme secretarissen tot slot krijgen een aalmoes van 2,48 euro toegeworpen.
Maar juicht, verworpenen der aarde! Wie voor de commissie als externe deskundige een commissievoorstel moet evalueren, ontvangt per evaluatieverslag een forfait van 250 euro.

Dat Het Staatsblad verder echt wel mee is met zijn tijd, blijkt uit het feit dat in één adem in hetzelfde KB de woorden "geneesheren-directeurs" in de Nederlandstalige tekst vervangen worden door de woorden "artsen-directeurs"; idem dito voor het woord "geneesheren" dat telkens in "artsen" is omgetoverd.

Bestaat er bij Het Staatsblad geen zoekfunctie om al die termen automatisch te vervangen?

Op 6 september 2017 besliste Maggie De Block namelijk om in officiële wetteksten enkel nog het neutrale woord 'arts' te gebruiken in plaats van 'geneesheer'. In slow motion sijpelt deze beslissing nu verder door naar de krochten van Het Staatsblad.

Dat moeten we belonen met 2,48 euro.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Joris DE MAEYER

    06 juli 2021

    top !!!!