Nog geen vaccinatie door apotheker… (ASGB)

Minister Vandenbroucke werd in de Kamer teruggefloten voor zijn wetsontwerp dat de apothekers de bevoegdheid moet geven om te vaccineren tegen niet alleen covid maar ook griep. De stemming wordt met een week uitgesteld, "de kritiek was niet mals: er is onvoldoende overleg over geweest, het zet beroepsgroepen tegen mekaar op, enz.", vat het ASGB de stand van zaken samen. "Een mens zou erdoor in zijn vuistje beginnen lachen, ware het niet dat dit niet onze aard ligt en dat het bovendien ook ‘maar’ om uitstel gaat."

"Volgende week zal het ontwerp ongetwijfeld ook door de Kamer haar strot geduwd worden… En dat is nu precies wat we de voorbije maanden ook binnen het gezondheidsoverleg menen te ontwaren: de minister (zijn kabinet) die de eigen wil oplegt en doordrijft, wat er door de partners binnen het overleg ook verteld wordt…", gaat het ASGB verder.

Om dan tot de voor het syndicaat kern van de zaak te komen: "Dde HGR (Hoge Gezondheidsraad) stelt een vaccinatiestrategie voorop die eruit bestaat dat (enkel) risicogroepen gevaccineerd moeten worden (zowel tegen covid als tegen griep); bij andere patiënten hoeft het niet maar mag het. Welnu, wie is het best geplaatst om die risicopatiënten te identificeren en te lokaliseren? Juist ja, de huisarts. En wie wil het wetsontwerp nu negeren (of toch minstens een bank achteruit zetten)? Juist ja, diezelfde huisarts. Als dat geen logisch beleid is … (sic)"

(On)begrijpelijk

"Bovendien is die logica ook op wettelijk vlak ver te zoeken. Al lang geleden werd er beslist (en in een wet gegoten) dat een eenzelfde persoon niet én medische handelingen kon stellen én medicijnen kon verkopen. Dat verbod heeft altijd in de twee richtingen gewerkt … tot nu dus. Medicijnen verkopen en vaccineren zal nu plots wel mogen, maar medische handelingen stellen en zich bevoorraden met vaccins, dat blijft taboe. Alweer begrijpelijk… (sic)"

> Bvas verwelkomt uitstel

> Clash over griepprik in Kamer

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.