Nieuw project zet apothekers verder op weg als aanspreekpunt bij welzijnsvragen

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) beginnen een samenwerking voor een nieuw project #CAVASa. Dat is een vervolg op het initiatief 'Masker-19' dat een aantal maanden geleden van de apotheeksector een aanspreekpunt maakte voor hulpvragen rond welzijn. Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kende het project een subsidie toe om dit doel verder waar te maken.

Lokale huisapothekers zijn de meest laagdrempelige zorgverleners van de eerste lijn, heet het. Ze zijn snel toegankelijk en kunnen zonder afspraak advies geven. Daarom zijn ze altijd een belangrijke schakel geweest in de algemene preventie. Uit het vorige project, 'Masker-19', bleek dat lokale huisapothekers extra aandacht willen schenken aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld of burger s met psychosociale noden. Alleen zijn de juiste tools op dit moment niet voorhanden.

Subsidie

Daarom stelden VAN en CAW eind 2020 #CAVASa voor als een vervolgtraject op 'Masker-19' bij het kabinet van minister Beke. Die zag de meerwaarde van het project in en kende een projectsubsidie van 120.000 euro toe. "De naam #CAVASa is een samenvoegsel van de afkorting van de twee initiatiefnemers, CAW en VAN Samen", licht projectcoördinator Aline Ghijselings toe. "Het verwijst ook naar de vaak gestelde vraag 'ça va', 'Hoe gaat het?'. Een vraag die de lokale huisapotheker vaak stelt en die de essentie van het project benadrukt."

Het project zal in verschillende fasen worden uitgerold. In eerste instantie zullen de bestaande initiatieven, ervaringen en goede praktijken in kaart worden gebracht. Na een onderzoeksperiode zal een praktische toolbox worden ontwikkeld waarmee apotheekteams aan de slag kunnen.

Patiënten doorverwijzen

Er komen ook gerichte opleidingen voor apotheekmedewerkers. Daarbij krijgen ze uitleg over het opmerken en herkennen van signalen van familiaal geweld, en het verbergen van psychosociale problemen. Ze krijgen tips om die problemen dan bespreekbaar te maken. Zo kunnen ze patiënten ondersteunen, motiveren en snel doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.

Vanaf september start een pilootproject in minstens twee eerstelijnszones, en wordt het project in praktijk gebracht. Hieruit hoopt het projectteam tegen begin volgend jaar de nodige lessen te kunnen trekken om het project te kunnen uitrollen naar alle apotheken binnen alle eerstelijnszones.

"Lokale huisapothekers zijn de kanaries in een koolmijn", zegt Anita Cautaers, directeur CAW. "Ze kunnen burgers die bij hen over de vloer komen en die niet geneigd zijn om hulp te zoeken, motiveren en leiden naar de hulpverleners van het CAW. Zo kan een mooie samenwerking ontstaan in een zorgzame buurt."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.