Meerjarenbegroting: ja, maar... (reactie AADM)

Het budget 2022 en de daaropvolgende meerjarenbegroting 2022-2024 moeten steunen op een rapport op basis van een uitgewerkte innovatieve en ‘transversale’ of silo-doorbrekende methodologie. Het eindrapport wordt ten laatste op 20 september ter goedkeuring aan het Verzekeringscomité en de Algemene Raad voorgelegd. Reacties van AADM.

AADM gaat in grote lijnen akkoord met het ontwerp van intentieverklaring en het intermediaire rapport. "Het rapport kan als basis dienen voor de opmaak van het budget 2022 en nadien op structurele basis voor het budget 2023 en 2024", heet het.

AADM beklemtoont als essentiële elementen in de intentieverklaring dat het uiteindelijke budget 2022 aansluit bij de geformuleerde gezondheidszorgdoelstellingen, voorgestelde initiatieven en structurele aanbevelingen. Daarin is een marge begrepen voor zogenaamd ‘change management’) zonder dat men daarbij de andere dossiers die buiten de scope van het project lagen, te vergeten. Dat in het Verzekeringscomité een begrotingswerkgroep wordt opgericht om alles te finetunen, aangevuld met vertegenwoordigers van de sociale partners, juicht AADM toe.

In het tussentijdse rapport ziet AADM wel nog enkele lacunes of zaken die onderbelicht zijn. Bijvoorbeeld het geïntegreerd patiëntendossier dat moet vertrekken vanuit de persoonlijke doelstellingen van de patiënt. "Gecodeerde data en registratie zijn belangrijk zodat een intelligent systeem kan worden opgezet dat de zorgverleners ondersteunt." Net dat dossier moet de pijler voor samenwerking vormen en kan dienen als instrument voor gegevensdeling, data-analyse, screening, enzovoorts.

Gegevensdeling is essentieel om zorg te verbeteren op nationaal (beleid) en praktijkniveau, maar ook op het vlak van de individuele patiënt, meent AADM. "Data biedt mogelijkheden voor het detecteren van risicopatiënten, bepalen van de meest geschikte behandeling, enzovoorts."

Tot slot dringt het syndicaat aan op een transparante financiering van actoren en processen en precies daar blijft het rapport op de vlakte.

> Wenkbrauwgefrons bij Bvas

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.