“Mogelijk verliezen syndicaten 300.000 euro - overlegmodel kraakt”

Alle drie de syndicaten kunnen samen tot 300.000 euro verliezen als hun financiering niet aangepast wordt. Dat is het gevolg van de lage opkomst bij de artsenverkiezingen. Volgende week wordt hierover overlegd. Met dien verstande dat een aanpassing van het ontwerp KB niet simpel is met een regering in lopende zaken.

De uitlatingen van Maggie De Block onlangs waarbij ze de representativiteit van de artsensyndicaten in twijfel trok, kwamen haar op een bitsige reactie te staan van de Bvas. Ook het Kartel vindt ze beneden alle peil. Voorzitter Reinier Hueting: “Onze verkiezingen vergelijken met de (verplichte) algemene verkiezingen, is appels met peren vergelijken.” Verder sluit hij zich aan bij de andere kritische opmerkingen van de Bvas. “Als minister De Block het overleg een probleem vindt, zou ze daaraan wat kunnen doen door ons meer bij het overleg te betrekken. Zo zou het beter functioneren. Haar uitspraken passen in de nomenclatuurhervormingen die volgens haar niet snel genoeg gaan. Nochtans kwamen er heel wat initiatieven van artsenzijde. Als zij er dan niets mee doet… en dat voor een partij die in principe rekenkundig niet nodig was voor deze regering.”

Marc Moens wijst er wel op dat het huidige ontwerp KB een aanpassing moet inhouden voor de financiering. Anders kost dit de drie artsensyndicaten in totaal 300.000 euro wegens de lagere opkomst en dus het kleinerer stemmenaantal (een deel van de financiering is aan het stemmenaantal gekoppeld). Volgens Jacques de Toeuf (vicevoorzitter Bvas) is de kans eerder klein dat het KB over de financiering van de syndicaten nog wordt aangepast omdat de regering in lopende zaken zit.

Wellicht zijn de uitlatingen van de minister niet toevallig: volgende week staat over die financiering overleg gepland.

Lees ook: hoeveel kost uw syndicale stem?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.