Kritiek Bvas op ziekenfondspact

De kritiek van het grootste artsensyndicaat Bvas op het ziekenfondspact dat vandaag ondertekend wordt, is niet mals. De 'moderniseringsassen' bevatten tal van instinkers.

De kritiek van het grootste artsensyndicaat Bvas op het ziekenfondspact dat vandaag ondertekend wordt, is niet mals. De 'moderniseringsassen' bevatten tal van instinkers.

-          Moderniseringsas 1: informatieverlening aan, hulpverlening en gezondheidscoaching van de leden

De Bvas zegt dat digitalisering impliceert dat een groot deel van het oorspronkelijke werk van de ziekenfondsen in het pact wordt uitgevoerd door de zorgverstrekkers, zonder bijkomende kost voor deze bijkomende administratieve overlast. Een deel van de vrijgemaakte middelen zou minstens ook moeten overgeheveld worden naar het budget van de artsen.

-          Moderniseringsas 2: bijdrage tot kennisopbouw en beleidsvoorbereiding in de gezondheidszorg

De VI ’s krijgen een stevige rol binnen het redesign-programma alsook in het nog op te richten Toekomstinstituut.

De Bvas ziet dat niet zitten. "Wij hadden bij de bespreking van de redesign gevraagd dat de ziekenfondsen als verstrekkers zouden worden beschouwd (zoals de verpleegkundigen, ziekenhuizen, artsen, ….) en dus geen stemrecht meer zouden krijgen in de Algemene raad van het Riziv. Zij zijn zelf zeer grote zorgverbruikers  met hun  mediatheken, apotheken, ziekenhuizen die ze beheren/uitbaten  et cetera. We krijgen hier zeker geen genoegdoening, in tegendeel.

-          Moderniseringsas 3 : handhaving en doelmatigheid

De rol van de ziekenfondsen is niet beperkt tot eerstelijnscontroles, ze worden ook betrokken bij het handhavingsbeleid.

Bvas: "Dat er een controle en melding gebeurt aan de DGEC in geval van mogelijk verkeerde tarificatie lijkt ons logisch. Dat evenwel een hele nieuw handhavingsbeleid wordt toegekend aan de ziekenfondsen lijkt ons te verregaand. De kliklijn is niet veraf, hoewel Pedro Facon ons bezwoer dat dit niet de bedoeling is. Wel de bedoeling zou zijn om de samenwerking in de toekomst te bevorderen en als partners te werken aan de gezondheidszorg. Dit lijkt ons een contradictio in terminis.

-          Moderniseringsas 4: het adviserend geneesherenkorps: de nota kent de genderproblematiek nog steeds niet. Waar is het woord arts?

De nota stipt aan dat er een complementariteit is tussen adviserend arts en arts-inspecteur en dat de adviserend arts een belangrijke rol heeft te vervullen bij het beheren, beheersen en toezien op de bestedingen van de verplichte verzekering. Wij hadden gevraagd de adviserende artsen bij het Riziv onder te brengen.  

-          Moderniseringsas 5: de verplichte aanvullende verzekering

Bvas: "Kuis de rommel op van de aanvullende verzekering: vervang niet evidence basede rommel door evidence basede innovatie."

-          Moderniseringsas 6: bestuurskracht, goed bestuur en transparantie

Bvas: "Het papieren circuit zal op korte tijd verdwijnen, wat positief is. Maar welk handhavings-, controle en sanctioneringsbeleid is mogelijk bij de ziekenfondsen?  Dat wordt niet duidelijk opgenomen. De BVAS heeft er voor gepleit dat het controleorgaan van de verzekeringsinstellingen zou aangepast worden. Te veel van de beheerders van dat orgaan komen rechtsreeks uit de instellingen zelf. 

Niet onbelangrijk tot slot: de ziekenfonsen wordt een gegarandeerde indexering  beloofd op hun werkingskosten. "Dat willen de artsen uiteraard ook. We sluiten immers elke twee jaar een soort van pact met de minister van sociale zaken (eerder een tripartite)", besluit voorzitter Marc Moens.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Anthony CORNELISSEN

    26 oktober 2023

    Algemene conclusie: met de digitalisering worden de ziekenfondsen in sé overbodig. De adviseurs kunnen inderdaad in de schoot van het RIZIV werken, de controles kunnen evengoed gebeuren door de DCEG uit te breiden en dichter bij de arts te zetten., informatie kan nu evengoed vanuit de schoot van het RIZIV op digitale wijze en we besparen zo de 7 miljard die de ziekenfondsen samen kosten. Pak dan nog een meerkost van een 2 miljard voor het overhevelen van de functies en de regering is uit zijn financiele zorgen.
    Tony