Indexregeling beroert Huisartsenconferentie Domus Medica, AADM vraagt volledige indexering honoraria

De huisartsenconferentie en vakbeurs van Domus Medica was zaterdag volop aan de gang in Antwerp Expo toen de berichten over de begroting doorsijpelden. 

“Een derde van de indexmassa blijft behouden”, zei dr. Dirk Devroey (Open VLD), die aan het afsluitende debat deelnam. “Het verzekeringscomité zal beslissen wat ermee gebeurt. Als ik iets mocht zeggen, zou ik het aan de honoraria geven, veeleer dan aan technische prestaties.”

Anne Dedry (Groen) relativeert: “De beslissing over de indexmassa vind ik niet het onrustwekkendste aspect van de huidige begroting. De hele bevolking heeft zich een indexsprong moeten getroosten. Het is niet verbazingwekkend dat dit nu gebeurt voor de artsen.” Haar uitspraak is niet naar de zin van het gehoor. “We hebben al drie jaar geen indexaanpassing meer gehad”, reageert één van huisartsen in het gehoor verbolgen. “Er wordt altijd gezegd dat de huisarts een centrale rol speelt en de spil van de gezondheidszorg is”, vult een andere collega aan. “Maar als ik zie welke maatregelen er nu genomen worden, dan is het voor mij veel blabla, en weinig actie.”

“Een indexsprong is voor niemand een gemakkelijke zaak”, geeft Valerie Van Peel (N-VA) toe. “Maar ik denk dat we er vooral moeten voor zorgen dat de job van huisarts via een reeks andere middelen aantrekkelijk moet worden gemaakt. De coalitiepartners zullen daarvoor ijveren.”

Terloops mag nog gezegd dat alle politieke partijen op het debat van Domus Medica waren uitgenodigd. Maar behalve de drie die aan het woord kwamen, gaven de genodigden ‘niet thuis’.

Indexering gekoppeld aan herwaardering intellectuele akten

Er kwam zaterdag ook een reactie van Domus Medica/AADM. “Sinds 1 januari 2014 betalen patiënten hetzelfde bedrag voor een consultatie en werd geen index meer toegepast, hoewel de index gestegen is. Men kiest nog maar eens voor een makkelijke oplossing om de begroting in evenwicht te krijgen in plaats van fundamentele keuzes op lange termijn te maken”, zo zegt de koepel annex syndicaat. De indexering van de honoraria blijft voor Domus Medica/AADM gekoppeld aan de herwaardering van de intellectuele akten. Dit is een belangrijk instrument in de herijking van de erelonen.

“Een akkoord zal dus minimaal een volledige indexering van de consultaties en huisbezoeken van de intellectuele prestaties van bijvoorbeeld huisartsen, pediaters, geriaters, psychiaters, neurologen, enzovoort moeten inhouden. We zullen geen akkoord goedkeuren zonder fundamentele wijzigingen in de organisatie van de zorg en de verschuiving van de ereloonmassa’s.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.