Canadees experiment tegen silo’s in gezondheidszorg

De minister van Volksgezondheid van Ontario, Christine Elliott, kondigde grote  veranderingen aan in het gezondheidszorgsysteem. Volgens sommigen de grootste ommezwaai sinds Medicare. Twee huisartsen waarschuwen bij de op til staande veranderingen die ook aan onze hervormingen doen denken.

De bedoelingen zijn goed, maar de risico’s voor de inwoners van Ontario zijn niet te onderschatten, menen de artsen Tara Kiran en Andrew Pinto. Er bevinden zich immers tal van valkuilen op het veranderingspad.

Waaruit bestaan de plannen? Er komt een nieuw "superagentschap", Ontario Health. Daarnaast stelt de regering voor om 30 tot 50 gezondheidsteams in Ontario te creëren die elk voor maximaal 300.000 patiënten zullen instaan. De teams moeten zorgaanbieders uit diverse sectoren samenbrengen - ziekenhuizen, huisartsengeneeskunde, thuiszorg – en de huidige silo's afbreken om een soepele overgang te steunen door gedeelde financiering en verantwoordelijkheid.

Beide artsen geven vijf adviezen mee die de Ontario Health Teams kunnen helpen om de verwachtingen in te lossen.

1. Concentreer u op eerstelijnszorg. Dertig potentiële teams benaderden de minister blijkbaar al, grote ziekenhuizen lijken het voortouw te nemen. Ziekenhuisgestuurde teams zullen zich onvermijdelijk richten op opgenomen patiënten - een belangrijke groep. Maar om effectief te zijn, moeten teams ook ‘stroomopwaarts’ handelen en ziekte voorkomen. Dan moeten ze geleid worden door degelijke eerstelijnsgezondheidszorgteams - waar de meerderheid van de inwoners ook zorg van krijgt. VS-modellen die lijken op Ontario Health Teams met sterke huisartspraktijken haalden betere resultaten met lagere kosten.

2. Financiering incentiveert teams bij voorkeur om voor de meest behoeftige patiënten te zorgen. Ontario Health Teams krijgen wellicht een forfaitaire betaling per patiënt. Als de financiering gebaseerd is op de leeftijd en het geslacht van een patiënt, ligt patiëntselectie op de loer (bij voorkeur gezondere patiënten accepteren). Om deze valkuil te vermijden, moet de betaling de ziektegraad en levensomstandigheden die de gezondheid beïnvloeden, incalculeren.

3. De gezondheidsteams van Ontario moeten sociale servicebureaus omvatten die patiënten kunnen helpen om de diepere ziekteoorzaken aan te pakken. Sociale factoren zoals werkloosheid, huisvesting en armoede veroorzaken een slechte gezondheid en een hoge gezondheidsconsumptie. Diverse voorbeelden in de VS-teams tonen aan hoe met succes sociale behoeften worden meegenomen om de gezondheid te verbeteren.

4. Voldoende hoge financiering om bekende lacunes in de zorg aan te pakken. Denk aan thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg waar gaten moeten worden gedicht volgens  patiënten én zorgverleners.

5. Evalueren of hervormingen leiden tot betere zorg en resultaten. Het afgelopen decennium kende de gezondheidszorg een resem hervormingen, maar slechts zelden startte het evaluatieproces al bij het begin.

“Verandering is moeilijk - maar niet altijd beter. De gezondheidsteams van Ontario zijn veelbelovend, maar  laten we leren uit ons verleden en de hervormingen uitvoeren zoals het hoort”, besluiten Andrew Pinto (1) en Tara Kiran (2).

(1)   Dr. Andrew Pinto is huisarts, expert in volksgezondheid, directeur van het Upstream Lab universitair docent aan de Universiteit van Toronto.

(2)   Dr. Tara Kiran is huisarts en docent voor de Fidani-leerstoel Innovatie en Verbetering aan de Universiteit van Toronto.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.