Bvas: “1733 en pensioenen: strop”

In deze woelige tijden zijn de medimut en het Riziv een baken van rust, meent Bvas-vicevoorzitter Jacques de Toeuf, die nog vorderingen mogelijk acht in sommige huisartsendossiers.

"We kunnen bijvoorbeeld altijd nadenken over de implementatie van een uitgebreid gmd". Maar dan niet om dat gmd  te ‘verlengen voor het leven'. “Dan dreigen huisartsen te verworden tot notarissen. Ze zullen jarenlang ongepast vergoed worden zonder enige interactie met de patiënt.”

Dossiers die minstens even zullen vastlopen zijn volgens dr. de Toeuf de wachtposten. “Misschien kunnen we in de marge werken aan de post 'transport', waar verschillen merkbaar zijn tussen noord en zuid. "Het dossier 1733 zal niet meer bewegen", vervolgt hij. "Zelfs al zijn actoren federaal vastgelegd, de algoritmen bekend, werden twee experimenten uitgevoerd in Vlaanderen... het is nog niet afgerond."

Wat het pensioen voor zowel haio’s als ASO’s betreft: "Om hun socialezekerheidsdekking af te werken zou dat minstens decreten vereisen, als er al geen wet voor nodig is. Die discussie zit dus strop.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.