Syndicale verkiezingen hervatten woensdag

Na de valse start vorige week door technische problemen, worden de tellers voor de verkiezingen weer op nul gezet. Zoals gisteren aangekondigd in onze Breaking News, bevestigt het Riziv dat het elektronisch stemmen woensdag zal hervatten tot 2 juli om middernacht.

“Met onze applicatie was niets mis”, aldus de administrateur-generaal. “Wel met het platform waarop die applicatie draait. De applicatie zelf was vooraf voldoende getest.” Of deze valse start ook juridische gevolgen kan hebben? “We proberen om alles zo correct en conform mogelijk met de wetteksten te laten verlopen. Die teksten zeggen dat men 20 dagen de tijd heeft om te stemmen vanaf de datum van verzending van het token.”

Dit scenario om woensdag te hervatten is inmiddels gevalideerd door de Medicomut. Een wettelijke aanpassing via een ministerieel besluit zal ook nodig zijn. Dat MB op datum van 11 juni verschijnt eerstdaags in het Staatsblad.

De 437 kiezers die hun stem niet konden uitbrengen vorige week, zullen dat opnieuw moeten doen met hetzelfde token of, als dat niet meer beschikbaar is, met een nieuw token. Een procedure werd daarvoor uitgewerkt.

Of de overheid nu beseft dat dergelijke elektronische vernieuwingen voldoende getest moeten worden vooraleer je ze op het publiek (lees: de artsen) loslaat? Jo De Cock: “We mogen geen appelen met peren vergelijken. De betreffende applicatie is al diverse keren probleemloos gebruikt. Met e-Health of Frank Robben heeft deze panne evenmin iets te maken. De problemen lagen aan de transfer naar het platform. Wat niet wegneemt dat we dat zogenaamde ‘releasemanagement’, het loslaten van applicaties op de markt, onlangs nog geëvalueerd hebben. Je kunt maar iets lanceren als er op voorhand voldoende gebruikers zijn getest. Daar sprong men in het verleden niet altijd zo nauwkeurig mee om.”

Effect op respons?

Ten gronde vrezen de syndicaten vooral dat dit voorval een effect kan hebben op het responspercentage. Een lage respons geeft de syndicaten minder gewicht. Maar die vrees wuift De Cock weg: “Misschien heeft dit voorval net een grotere respons als effect.”

En dan, met een stevig understatement naar aanleiding van de hele heisa: “Afgelopen zondag heb ik wel een wat uitzonderlijke vaderdag meegemaakt…”

Marc Moens (Bvas) toonde zich niet amused met de huidige gang van zaken, wel beseffend dat Jo De Cock hier geen schuld aan heeft, “al is hij de eindverantwoordelijke”. Maar anders dan De Cock toont de syndicale voorman zich wel degelijk bezorgd over de respons nu. “Iedereen bereidt dit maanden vooraf voor, en dan gebeurt zoiets. De politiek vraagt ook dat artsen elektronisch werken, maar hoe kunnen ze vertrouwen hebben als dit zo flagrant uit de hand loopt? ”Bij de vorige verkiezingen lag de respons met 37,5% niet bijster hoog. De Bvas liet ons eerder al weten te streven naar minstens 42,61% of de opkomst bij de Europese verkiezingen van 2014: "Ook die verkiezingen gebeuren op vrijwillige basis".

Het Kartel legde de lat nog flink wat hoger en schoof een deelnamepercentage van 60% naar voren. AADM vermeldde geen percentage, maar liet wel weten dat "het dalende aantal artsen die stemmen een probleem is. Het ondermijnt de representativiteit van de artsensyndicaten."

Niet schieten op de pianist

Het Kartel wil niet op de pianist schieten en vraagt dat men hieruit lessen trekt. "Ik hoop dat het incident de autoriteiten ertoe zal brengen meer toe te geven dat in de informatica alles niet meteen werkt”, meldt Paul De Munck. “Daarom hebben we altijd gevraagd om naar het bewijsmateriaal uit het veld te luisteren over de disfuncties van e-healthtoepassingen. En om artsen niet te dwingen een nieuwigheid te gebruiken die nog niet volledig operationeel is." Eenzelfde reactie viel te noteren bij Roel Van Giel (AADM).

De al strak gespannen zenuwen zullen dat nog wel even blijven, zeker omdat bij deze verkiezingen een zetel meer of minder kan afhangen van enkele tientallen stemmen.

 

> Lees ook: Verkiezingen opgeschort omwille van technische problemen met het stemmen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Sigfried VAN EYGEN

  12 juni 2018

  u dient een niew token aan te vragen. Info op website Riziv.
  Als u geluk hebt heeft u browser uw token bewaard. Probeer eerst opnieuw te stemmen. Waar u uw token dient in te geven, klikken, en dan kan het zijn dat uw browser suggereert wat u de vorige keer heeft ingevoerd. Zoniet, nieuw token aanvragen

 • Dirk BLYWEERT

  12 juni 2018

  iK HEB ZOGEZEGD REEDS GESTEMD EN MIJN TOKEN IS IN DE PRULLEMAND WAT NU?

  MOET IK ZELF AKTIEF EEN NIEUW TOKEN AANVRAGEN EN AAN WIE?