Axxon ten strijde tegen de discriminatieregel

Het zit er bovenhands op tussen de overheid en de beroepsvereniging van kinesitherapeuten Axxon. Inzet is de nieuwe tarievenovereenkomst M/17. Een eerste actie slaagde er niet in het Riziv te vermurwen, maar de beroepsvereniging gaat op haar poot staan met een tweede actie. In het vizier: de discriminatieregel.

Het rommelde al een tijdje tussen de kinesitherapeuten en de overheid. Axxon-voorzitter Peter Bruynooghe wijst erop dat het Riziv vorig jaar de overeenkomst van 2015 stilzwijgend verlengd heeft, wat volgens hem allesbehalve koosjer is. “We lieten het blauwblauw, in de hoop voor 2017 een goede overeenkomst te sluiten”, zegt hij. Maar de onderhandelingen met de ziekenfondsen vlotten niet.

Door wat hij omschrijft als een juridisch-administratieve spitsvondigheid van de minister, kon het Verzekeringscomité uiteindelijk stemmen over een overeenkomst waarmee de kinesitherapeuten allerminst akkoord gingen. De vertegenwoordiging van Axxon stemde tegen, maar het document werd op 27 februari goedgekeurd.

In een daaropvolgend referendum georganiseerd door de beroepsvereniging verklaarden iets meer dan 10.000 kinesitherapeuten (45%) zich oneens met tarievenovereenkomst M/17. Het Riziv had er lak aan: de overeenkomst is een individuele aangelegenheid – daar wordt niet collectief over gestemd.

“We hopen 40% + 1 te halen”

Axxon richt nu zijn pijlen op wat in het jargon de discriminatieregel heet. Begin deze week is er een schrijven naar de kinesitherapeuten gestuurd, waarin ze één van vier opties kunnen aanduiden:

  1. Ik treed toe tot de conventie
  2. Ik weiger toetreding tot de conventie als de drempel van 40% + 1 weigeraars gehaald wordt
  3. Ik weiger in ieder geval toetreding tot de conventie
  4. Ik ben al gedeconventioneerd

Voor een goed begrip van de situatie moet men weten hoe de terugbetaling bij de kinesitherapeuten geregeld is. Als > 60% van de kinesitherapeuten tot de overeenkomst toetreedt, vermindert de terugbetaling van verstrekkingen bij niet-toegetreden kinesitherapeuten met 25%. Treedt < 60% toe, dan is de Riziv-bijdrage bij alle kinesitherapeuten dezelfde. Deze regeling vloeit voort uit artikel 49 paragraaf 5 van de Riziv-wet.

“Zoiets bestaat niet bij de artsen”, merkt Peter Bruynooghe op. “Zowel de patiënt als de zorgverstrekker wordt bij ons door het Riziv gesanctioneerd voor niet-toetreding. Ze gebruiken dit als een drukkingsmiddel om ons tot de conventie te laten toetreden. We proberen al vijf jaar om de discriminatieregel weg te werken. Het zou enkele minuten politieke moed vragen om via een KB het verschil in terugbetaling bij geconventioneerde en niet-geconventioneerde kinesitherapeuten op te heffen. De wet laat immers een marge tussen 0 en 25% toe. Al decennialang wordt 25% toegepast.”

“We hopen tegen het einde van deze maand 40% + 1 weigeraars te hebben geregistreerd, met categorieën 2, 3 en 4 samen”, aldus Peter Bruynooghe. “Daarmee kunnen we dan naar het Riziv.”

De kinesitherapeuten hebben tot 10 april de tijd om al dan niet tot de conventie toe te treden. In tegenstelling tot de artsen zijn het de toetreders die het Riziv aanschrijven, met een gestandaardiseerd toetredingsformulier. Dat kan naar het Riziv worden verstuurd per e-mail of per gewone brief.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.