Artsenvakbondsfront tegen akkoord

Alle artsensyndicaten - Bvas, AADM, Kartel - eisen de ontbinding van het akkoord artsen-ziekenfondsen op basis van het artikel 13.1.2. Breekpunt is de te lage groeinorm (zie De Specialist van deze week).

"De drie representatieve artsensyndicaten Bvas (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), Kartel (ASGB, GBO, MoDeS) en AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica) verzetten zich met klem tegen het door de regering besliste begrotingsbudget gezondheidszorg, neergelegd op de algemene raad van maandag 17 oktober 2016", luidt het in een gezamenlijke mededeling.

Verstikkend keurslijf

"De opgelegde bijkomende besparingen met voor de gezondheidszorgsector een groeinorm van amper 0,5% zijn onhaalbaar als men een antwoord wil bieden op de noden van de maatschappij. Het Planbureau raamt de reële groei van de zorgnood immers op 2,2%. De eenzijdige lineaire besparingen zullen leiden tot een afbraak van de zorg en hypothekeren noodzakelijke vernieuwingen in een veranderend zorglandschap die niet alleen de artsen maar ook de patiënten treffen." Met andere woorden: de gezondheidszorg wordt in een keurslijf gewurmd dat verstikkend werkt.

"Alhoewel de artsensyndicaten al grote reserve hadden bij het voorgestelde budgettaire kader in 2016 hebben zij toch een akkoord voor twee jaar afgesloten", klinkt het verder. Maar dan wel met de afspraak dat  er geen nieuwe besparingen werden opgelegd. Quod non. En met een hold-up op de indexmassa.

"Voor de artsensyndicaten is de limiet bereikt", schrijven dr. Reinier Hueting (voorzitter Kartel), dr. Peter Hoffman (voorzitter AADM) en Marc Moens (voorzitter Bvas). "Door deze eenzijdige besparingen is het vertrouwen volledig weg en wordt een verdere constructieve samenwerking quasi onmogelijk. De artsensyndicaten vragen dan ook de van rechtswege ontbinding van het bestaande akkoord op basis van art 13.1.2 van het huidige akkoord." Wat die passage precies inhoudt, kon u eerder al lezen in ons breaking news begin deze week.

De syndicale leiders besliuiten als volgt: "We verwachten van de minister overtuigende stappen die het vertrouwen in het overleg kunnen herstellen. We zullen ons verder beraden over verdere acties. Ervan overtuigd dat de artsen de beste verdedigers zijn van de patiënten, zullen zij in het eventuele verdere overleg steeds de belangen van de patiënten en de artsen gezamenlijk blijven verdedigen."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.