Aanpak fraude: nieuw wapen Riziv-inspecteurs

Maggie De Block maakte een werkpunt van de jacht op fraude in de ziekteverzekering. De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) krijgt er een nieuw wapen bij. De inspecteurs kunnen statistisch, met steekproeven en extrapolatie, onterecht terugbetaalde bedragen opsporen.

De methode doet denken aan die van de fel bekritiseerde referentiebedragen in de ziekenhuissector. De dienst van Bernard Hepp kan dan inbreuken vaststellen en de waarde berekenen van de onterecht terugbetaalde prestaties in de verplichte ziekteverzekering door onder meer steekproeven en extrapolatie. 

Dat blijkt uit het wetsontwerp diverse bepalingen gezondheid van 5 december jongstleden.

De methode bestaat uit vijf onderdelen:

  1. een 'steekproefkader' vaststellen door een reeks onafhankelijke gevallen die onderzocht zullen worden, te definiëren;
  2. een willekeurige steekproeftrekking uitvoeren uit dat steekproefkader om een steekproef samen te stellen en de methode van steekproeftrekking te definiëren;
  3. de gevallen in deze steekproef analyseren en het percentage van de bedragen te berekenen die onterecht zijn terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering binnen de steekproef;
  4. de waarde berekenen. De kans dat het percentage op populatieniveau dat men probeert te schatten, zich eronder bevindt, moet kleiner zijn dan 2,5 %;
  5. die waarde gebruiken om het terug te vorderen bedrag te berekenen voor alle prestaties in het steekproefkader.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.