Gecommentarieerde Code medische deontologie verschijnt bij Larcier  

De nieuwe code is gericht op een positieve deontologie en legt gedragsregels vast van goede praktijkuitoefening, die opgebouwd zijn rond vier thema’s: professionaliteit, respect, integriteit en verantwoordelijkheid. Voor een vlottere lectuur is de commentaar bij elke bepaling opgesteld volgens eenzelfde structuur die uit vijf rubrieken bestaat.

De Code van medische deontologie - in twee talen - tracht een antwoord te geven op de vraag wat de maatschappij verwacht van een beroepsbeoefenaar van de geneeskunde.

In 2018 bracht  de nationale raad van de Orde der artsen een nieuwe versie uit van de code die gepubliceerd werd in 1975. In het licht van een evoluerende maatschappij, gewijzigde praktijkuitoefening en wetgeving inzake gezondheidszorg drong een vernieuwing zich op.

De nieuwe code is gericht op een positieve deontologie en legt gedragsregels vast van goede praktijkuitoefening die opgebouwd zijn rond vier thema’s: professionaliteit, respect, integriteit en verantwoordelijkheid.

 

Jean-Jacques Rombouts, Franstalige ondervoorzitter van de Orde, timmerde mee aan de weg van de vernieuwde Code: "De maatschappelijke evolutie versnelde spectaculair vanaf 1990 met de abortuswet, de euthanasiewet en vooral met de patiëntenrechtenwet van 22 augustus 2002. Die laatste luidde een paradigmashift in tussen zorgverlener en patiënt. De regeling rond het beroepsgeheim die bestond sinds Napoleon (art. 458 van de strafwet) werd bijgestuurd met spreekrecht art. 458 bis en in 2017 nog verder uitgebreid (458 ter)."

"Daarbovenop evolueerde de arts naar een ondernemer met een ondernemingsnummer en kan hij sinds 2017 failliet verklaard worden. Reclame was traditioneel verboden voor artsen, maar nu is er een 'informatierecht' dat door Europa gesanctioneerd kan worden. Tot slot is de 'medische macht' meer en meer in vraag gesteld in een context die van langsoml meer multidisciplinair wordt."

Vijf rubrieken

Voor een vlottere lectuur is de commentaar bij elke bepaling opgesteld volgens eenzelfde structuur die uit vijf rubrieken bestaat: algemene informatie, adviezen van de nationale raad, wettelijke bepalingen, documentatiebronnen en trefwoorden.
Dankzij deze informatie beschikt de arts over een werkinstrument dat hem kan helpen bij de vele en uiteenlopende vragen waarop geen pasklaar antwoord voorhanden is.

De informatie is nuttig voor alle zorgverstrekkers, voor de patiënt en zijn familie, de studenten in de zorgberoepen, de advocaten en de magistraten.
De commentaar is dynamisch en zal waar nodig geactualiseerd worden. De meest recente versie vindt u op de website van de Orde der artsen (www.ordomedic.be).

Er wordt eind deze week een studiedag gewijd aan de gecommentarieerde Code.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.