‘Deontologische’ crowdfunding kan bij financieren multidisciplinaire zorgstructuur (Orde)

In een recent advies onderzocht de nationale raad de vraag of een arts een multidisciplinaire zorgstructuur mag financieren via crowdfunding.

De arts is in principe vrij in de keuze van de financiering voor zijn medische praktijk. Dit betekent dat het niet verboden is het kader van een medische praktijk op te richten door middel van financiering door het publiek via een platform op het internet (crowdfunding).

De arts dient hierbij evenwel de principes van de medische deontologie in overweging te nemen. Hij dient erover te waken dat zijn professionele onafhankelijkheid niet in het gedrang komt (art. 7 en art. 36, Code van medische deontologie 2018). Daarnaast mag de informatie die hij aan het publiek verstrekt niet tot doel hebben patiënten te ronselen (art. 37 en art. 38, Code van medische deontologie 2018).

Provincieale raad controleert

Gezien de bijzonderheid van dergelijke financiering voor het oprichten van een medische praktijk, is het aangewezen dat de arts de concrete werkingswijze uitlegt aan de provinciale raad van de Orde der artsen die zal nagaan of de deontologische regels worden nageleefd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.