Aanmoedigingspremie haio's, ASO's en loontrekkenden ziekenhuizen 2de covid-golf: wat moet u doen?

Haio's die aan de slag waren in een huisartsenpraktijk van 1 september tot 30 november 2020, krijgen een aanmoedigingspremie voor hun werk tijdens de tweede covid-golf. Dat meldt het Riziv nu officieel. Ook loontrekkenden in een AZ, UZ of algemeen gespecialiseerd ziekenhuis of in een psychiatrisch ziekenhuis (privésector of openbare sector) krijgen de premie.

Wie heeft recht op de aanmoedigingspremie?
U kunt de aanmoedigingspremie krijgen als u gewerkt hebt van 1 september tot 30 november 2020:

 • als loontrekkende in een algemeen ziekenhuis (universitaire ziekenhuizen en algemene gespecialiseerde ziekenhuizen inbegrepen) of in een psychiatrisch ziekenhuis, van de privésector of de openbare sector.
 • Huisartsen en specialisten in opleiding in een ziekenhuis worden als ziekenhuispersoneel beschouwd.
 • als loontrekkende in een dienst voor thuisverpleging
 • als loontrekkende in een medisch huis (aangesloten bij het Fonds Sociale Maribel)
 • als zelfstandige verpleegkundige of zorgkundige in de thuisverpleging 
 • als huisarts in opleiding in een huisartsenpraktijk, in het kader van een overeenkomst tussen u, uw stagebegeleider en een interuniversitair centrum (CCFFMG, SUi). In dat geval wordt u beschouwd als een werknemer.
  De toekenning van de premie aan deze doelgroep is nog onder voorbehoud van de publicatie van de regelgeving in het Belgisch Staatsblad.

Loontrekkenden die van 1 september tot 30 november 2020 aan de slag waren in ziekenhuizen, krijgen 985 euro bruto. Als u deeltijds hebt gewerkt in die periode, dan krijgt u een aangepast bedrag.

Voor zelfstandige verpleegkundigen/zorgkundigen wordt de premie aan de hand van het aantal zorgcontacten.

 • Had u in deze periode 739 contacten of meer? Dan ontvangt u het maximumbedrag.
 • Had u minder dan 739 contacten? Dan past het Riziv het bedrag proportioneel aan.
 • Werkte u als zelfstandige én als loontrekkende in de thuisverpleging? Dan wordt uw premie als zelfstandige verminderd, proportioneel met de activiteit als loontrekkende. Meer info hierover vindt u hier.

Wanneer en hoe krijgt u de premie?
U moet geen aanvraag indienen!

 • Voor personeel in een ziekenhuis of een dienst thuisverpleging: uw werkgever heeft normaliter uw premie gestort vóór 31 december 2020 (samen met uw eindejaarspremie, uw loon van december of via een ander betalingssysteem).
 • Voor het personeel van de medische huizen:  uw werkgever betaalt uw premie. Een precieze datum van uitbetaling is momenteel niet vastgelegd.
 • Voor zelfstandige thuisverpleging en zorgkundigen: het Riziv streeft naar een uitbetaling in de loop van juni 2021.
 • Voor huisartsen in opleiding in een huisartsenpraktijk: uw interuniversitair centrum betaalt uw premie. De betaling wordt verwacht tegen het einde van de zomer van 2021, onder voorbehoud van tijdige publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

 • Vragen over de aanmoedigingspremie voor het ziekenhuispersoneel: contacteer de FOD Volksgezondheid via fin.pers@health.fgov.be.
 • Vragen over de aanmoedigingspremie voor loontrekkenden in de thuisverpleging: contacteer uw werkgever of het betrokken sociaal maribel-fonds voor de private diensten of het sociaal maribel-fonds voor de overheidssector.
 • Vragen over de aanmoedigingspremie voor de medische huizen: contacteer mh-mm@riziv-inami.fgov.be
 • Vragen over de aanmoedigingspremie voor huisartsen in opleiding in een huisartsenpraktijk: contacteer uw interuniversitair centrum (CCFFMG of SUi vzw)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.