Actieplan 2021-2024 voor een LGBTQI+ friendly België: toelage van 180.000 euro

Op voordracht van Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Leroy kent de federale regering een toelage toe van 180.000 euro aan de vzw Çavaria, Çavaria onderhoudt concrete samenwerkingen met en voor buitenlandse LGBTI+ activisten en verenigingen.

Çavaria biedt niet alleen rechtstreekse ondersteuning, maar biedt ook voer voor beleidswerk met concrete ervaringen uit het professionele domein en het legt de link tussen de beweging in België en de lokale beweging in het buitenland.

De voor deze opdracht toegekende toelage moet Çavaria in staat stellen om onder meer:
- het internationale beleid van België voor de seksuele en genderdiversiteit te bestuderen;
- deel te nemen aan internationale netwerken en met politieke en diplomatieke actoren contacten en uitwisselingen te hebben over het internationale beleid van België voor de seksuele en genderdiversiteit;
- aan de internationale organisaties verslag uit te brengen over de Belgische politieke en wetgevende ontwikkelingen op het gebied van LGBTI+ en kennis en ervaring uit te wisselen en contact te hebben met buitenlandse LGBTI+ activisten en verenigingen;
- te lobbyen en campagnes te voeren ten voordele van buitenlandse LGBTI+ rechten verdedigers;
- de LGBTI+ beweging in België te informeren en te sensibiliseren in de context van de internationale solidariteit met de LGBTI+ personen over de hele wereld.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.