Naar een verloskunde met minder tussenkomsten in het Brussels en het Waals Gewest...

Het aandeel bevallingen met inductie en episiotomie daalt in de Waalse en Brusselse materniteiten. De analyse van de eigenschappen van de bevalling toont grote verschillen aan tussen de materniteiten onderling. Verder blijft het aantal moeders met overgewicht, obesitas of diabetes stijgen in beide Gewesten.

Daling van het aantal geboorten in het Brussels en het Waals Gewest

Het aantal geboorten blijft dalen in beide Gewesten met 24.362 geboorten in Brussel en 35.944 in Wallonië voor 2016, ofwel een vermindering met respectievelijk 2,6 % en 6,4 % sinds 2012.

De gemiddelde leeftijd van de moeders blijft stijgen

De gemiddelde leeftijd van de moeder blijft stijgen van 2009 tot 2016, en gaat van 30,7 jaar tot 31,6 jaar voor de vrouwen die in Brussel bevallen en van 29,4 jaar tot 30,1 jaar voor de vrouwen die in Wallonië bevallen.

Meer vrouwen met overgewicht, zelfs met obesitas en diabetes

Het aandeel vrouwen met overgewicht of obesitas aan het begin van de zwangerschap blijft stijgen en gaat van 33,9 % tot 38,3 % in Wallonië en van 31,9 % tot 36,2 % in Brussel (2009 tot 2016). Zowel in Brussel als in Wallonië ligt het aantal gevallen van diabetes tijdens de zwangerschap hoog, met waarden van respectievelijk 9,8 % en 8,5 % van de vrouwen die bevielen in 2016.

Naar een verloskunde met minder tussenkomsten, maar er blijven grote verschillen tussen materniteiten onderling

Het aandeel bevallingen met inductie daalt in de Waalse materniteiten van 33,3 % in 2009 tot 31,4 % en 2016 en stabiliseert zich sinds 2012 in de Brusselse materniteiten met 28,7 % in 2016. Het aandeel bevallingen met keizersnede is stabiel in beide Gewesten met 21,5 % in Wallonië en 20,2 % in Brussel in 2016. Het aandeel bevallingen met episiotomie daalt in de materniteiten van beide Gewesten en gaat over de periode 2009-2016 van 38,0 % tot 28,3 % in Brussel en van 46,9 % tot 35,7 % in Wallonië (figuur 1).

Figuur 1. Evolutie van de verloskundige praktijken, Brussels en Waals Gewest, 2009-2016

 

Het aandeel bevallingen zonder verloskundige tussenkomst stijgt dan weer sinds 2014 in het Brussels Gewest en bedraagt 38,7 % in 2016, en sinds 2009 in Wallonië, met 32,6 % in 2016. De tendens naar minder verloskundige tussenkomsten moet aangemoedigd worden bij de professionals uit de gezondheidssector als we zien dat er nog grote verschillen bestaan tussen de waarden van de materniteiten onderling (18,4 % tot 48,7 % voor inductie; 15,0 % tot 33,9 % voor keizersnede (figuur 2) ; 11,8 % tot 66,5 % voor episiotomie).

Figuur 2. Klassering van de materniteiten naargelang het aandeel keizersneden (%),

Brussels en Waals Gewest, 2016, N=59 000

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.