Zorgverleners gesensibiliseerd tegen fraude

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) sensibiliseert zorgverleners tegen fraude in alle mogelijke gradaties. In eerste instantie worden nationaal thuisverpleegkundigen aangepakt omdat zij procentueel het grootste deel van de fraudegevallen vertegenwoordigen. De DGEC zal zich ook meer en meer Europees manifesteren.

 

De DGEC is immers lid van een Europees netwerk, EHFCN (European Healthcare Fraud and Corruption Network), en werkte een soort standaard - een matrix - uit om uniform te controleren. De matrix werd enkele weken geleden in Athene voorgesteld voor 18 landen. 

Principe is een uniforme categorisering van fouten, oneigenlijk gebruik, fraude en corruptie. Fouten zijn niet intentioneel, oneigenlijk gebruik gebeurt binnen de regels maar zondigt tegen evidence-based medicine. Fraude is intentioneel, corruptie gebeurt met betrokkenheid van een derde.

In het raster dat de matrix voorstelt, staan ook factoren als niet-correcte aanrekening van diensten tot overconsumptie. Op de manier komt men tot een classificatie van 16 velden. Bedoeling van de matrix is om een ‘aanklampend beleid’ te lanceren zoals leidend ambtenaar van de DGEC dr. Hepp dat noemt, of te komen tot ‘meer doortastendheid’, vrij vertaald.

 

Fraude om meid te betalen

De DGEC zelf rondde vorig jaar 983 onderzoeken af in ons land en startte er 1.004 op. Balans van de afgeronde onderzoeken: 29% werd afgeblazen, 40% kreeg een waarschuwing, 5% bleek louter informatief, 13% werd overgemaakt aan andere bevoegden.

Voor 12% loopt nog een procedure. Een gerandomiseerde steekproef leert dat per discipline die gevallen als volgt verdeeld zijn: 8% huisartsen, 26% specialisten, 9% apothekers, 6% tandartsen, 38% verpleegkundigen en dan nog wat minder belangrijke categorieën.

Om een idee te geven: de 8% huisartsen, type niet-conform handelen, staat in voor ongeveer 25.000 euro. Een voorbeeld: één huisarts pleegde corruptie door niet-verrichte prestaties door te geven waarmee hij zijn meid betaalde… Bij de verpleegkundigen doet zich volgens Bernard Hepp vooral fraude voor door een overscoring op de Katz-schaal.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.