Zet Jo Vandeurzen Impulseo op de helling?

Het Vas vreest dat de vertraging in de behandeling van Impulseodossiers II en III de voorbode is van een stopzetting van het systeem. Minister Vandeurzen ontkent.

Half december 2016 ontving het Vas, als één van de steunpunten van Impulseo, een mail van de Participatiemaatschappij Vlaanderen/Zelfstandigen (PMVZ). Tot verbazing van het syndicaat kondigt PMVZ een stop aan van de uitbetaling van de tegemoetkomingen ondersteuning huisartsgeneeskunde.

Voor de behandeling van de aanvragen (ontvangst, analyse, goedkeuring en betaling van de dossiers) heeft Zorg en Gezondheid Vlaanderen namelijk een beroep gedaan op een externe partner, het Participatiefonds Vlaanderen. De overeenkomst daarmee betekent dat Vlaanderen geen tussenkomst meer betaalt voor de personeelskosten die de artsen droegen voor het jaar 2015. "Begin januari 2017 zal men terug overgaan tot de uitbetaling van de nog resterende dossiers", heet het laconiek.

Maar er is meer. Sowieso worden de dossiers met vertraging behandeld. In december 2016 bedroeg die vertraging al bijna zes maanden. Reden voor het Vas om zowel minister Vandeurzen (Volksgezondheid) als Tommelein (Begroting, Financiën) om duidelijkheid en transparante communicatie te vragen.

Het syndicaaat herinnert eraan dat sedert de invoering in 2012 Impulseo zich op federaal niveau tot een goed draaiende organisatie ontwikkelde. "De overheveling van deze bevoegdheden naar Vlaanderen blijkt geen opwaardering als we rekening houden met de gebrekkige communicatie en de (voorlopige?) stopzetting van de tussenkomst."

Vas: "Evaluatie Impulseo achter de schermen."

Via via hoort het Vas dat er een grondige evaluatie aan de gang is van het Impulseo-systeem. "De verantwoordelijken laten na hierover te communiceren met de sector en vergeten met de rechtstreeks betrokkenen overleg te plegen. Die geheimhouding doet het ergste vermoeden, namelijk de stopzetting om louter budgettaire redenen."

Een vreemde evolutie met de tweede editie van de grote eerstelijnsconferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ in zicht. Op die conferentie, op 17 februari 2017, wil minister Vandeurzen komen tot een zo breed mogelijk gedragen Vlaams zorgmodel. Maar dit doet volgens het Vas dus het ergste vrezen. 

"De gemaakte afspraken van de huisartsen met hun personeel moeten gerespecteerd worden om een sociaal bloedbad te vermijden", waarschuwt voorzitter Marc Moens. "Het Vas zal de huisartsen steunen en informeren en al het mogelijke doen opdat de huisartsen de gemaakte afspraken naar hun personeel voor de toekomst zullen kunnen blijven nakomen."

Minister Vandeurzen: "Impulseo helemaal niet op de helling, wel evaluatie."

Minister Vandeurzen reageert op de ongerustheid van het Vas. Hij zet naar eigen zeggen Impulseo helemaal niet op de helling, integendeel: hij ziet dit als een belangrijke stimulans voor huisartsenpraktijken. Wel evalueert hij in aanloop naar de eerstelijns gezondheidsconferentie van 16 februari onder andere Impulseo. Op het traject naar die conferentie worden ook de artsen betrokken. "Ook over de evaluatie van 10 jaar Impulseo-werking is steeds in alle openheid vanuit de administratie gecommuniceerd met de arstensyndicaten en Impulseo-steunpunten", heet het.

Het kabinet ontkent het gemelde probleem van de financiering niet: dat heeft te maken met het feit dat er in 2015 bij overheveling van de bevoegdheid logischerwijs een achterstand ontstond in uit te betalen premies.  "Deze achterstand is grotendeels weggewerkt in 2016. Een aantal dossiers die midden december 2016 de administratieve procedure doorlopen hebben, zullen pas uitbetaald worden in januari 2017. Dus de ingediende en ontvankelijke dossiers kunnen rekenen op een honorering.“

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.