Spilzucht: Riziv laat tanden zien

Het Riziv zal focussen op 'doelmatige zorg' met een 'ambitieus actieplan'. Lees: de inspectie moet in deze besparingstijden meer daadkracht aan de dag leggen. Maggie De Block haalt de teugels aan met onder meer een systematische ziekenhuisaudit, meldpunten fraude en verspilling, de analyse van afwijkende zorgprofielen. Cardiologische centra worden doorgelicht, niet-vergunde NMR's opgespoord.

 

“Elke euro die we uitgeven, moet goed besteed zijn. Onze burgers en patiënten hebben recht op een zo goed mogelijk beheer van ons budget. Daarom heb ik samen met mijn administraties en alle betrokken partners een actieplan uitgewerkt, het Plan Handhaving, zodat we samen en op verschillende sporen tegelijkertijd verspillingen, misbruiken en oneigenlijk gebruik aanpakken. Transparant en correct werken komt uiteindelijk iedereen ten goede”, aldus De Block. Wellicht effent ze zo het pad voor de onzachte begrotingsbesprekingen die er zitten aan te komen, al wordt dat zelf door haar woordvoerster Els Cleemput ontkend: "Dit staat totaal los van de komende begrotingsbesprekingen."

De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van Leidend Ambtenaar dokter Bernard Hepp (foto) zal wel een centrale rol spelen in het aciteplan, luidt het.

Sancties en 'flitsen'

Het actieplan “handhaving” wijst op de noodzaak van een vlotte gegevensuitwisseling, van de nodige capaciteit aan mensen en middelen alsook van een efficiënt sanctieapparaat. Het Riziv en de ziekenfondsen zullen elkaar vinden - waar mogelijk in gemengde teams - om op te treden op drie domeinen:

  • structureel: een systematische audit in de ziekenhuizen, meldpunten fraude en verspilling in de zorg, de cartografie van samenwerkingsverbanden van zorgverleners, de verplichting tot lezing van de eid-kaart van de patiënten, analyse van afwijkende profielen van zorgverleners en verzorgingsdiensten, een adequaat sanctiemechanisme bij misbruik van het systeem van derdebetaler.
  • ondoelmatige zorgverlening terugdringen: de diagnostische verstrekkingen van zogenaamde connexisten (*), verbeteren van het gebruik van de medische beeldvorming in lijn met het protocol 2014, het voorschrijven van antibiotica, cardiale centra doorlichten.
  • bestrijding van frauduleuze handelingen. Concrete acties zijn gepland voor de verpleegkunde, kinesitherapie, tandartsen en logopedie. Ook controles inzake dringend ziekenvervoer, het voorschrijven en gebruik van specifieke medicatie, het gebruik van verouderde medische technieken zijn gepland. Verder: een inspectie van de niet-vergunde NMR-toestellen. Dit plan geeft prioriteiten aan maar dit wil niet zeggen dan andere groepen niet worden gecontroleerd. Iedereen die misbruikt of ondoelmatige zorg praktiseert, kan steeds "geflitst" worden.

Dit actieplan past in de uitvoering van de Taskforce” van het Riziv voor structurele maatregelen in de verzekering geneeskundige verzorging en is het gevolg van het begrotingsconclaaf van april 2016: dat mikte op een opbrengst van minstens 25 miljoen euro op jaarbasis door een betere strijd tegen misbruik en ondoelmatige zorg. Dat dergelijke acties strikt noodzakelijk zijn blijkt ook uit het activiteitenverslag van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv (DGEC). In 2015 werden door de dienst inbreuken vastgesteld voor 11,6 miljoen euro. 

De Specialist nam contact op met de woordvoerder van het Riziv om het activiteitenverslag toe te lichten, maar niemand bleek bereikbaar voor commentaar.

P.S.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.