Premie kandidaat-huisartsen: de details

In Het Staatsblad van 7 juni verscheen het Koninklijk besluit over het bedrag dat kandidaat-huisartsen kunnen krijgen als ze zich bij hun opleiding in een huisartsenarme zone vestigen. Vorige week raakte bekend dat minister Vandenbroucke daarvoor 2,3 miljoen zou vrijmaken. Maar zelfs wie zich niet in een huisartsenarme zone zal vestigen, krijgt al een basisvergoeding als hij of zij kiest voor een huisartsopleiding.

Om het tekort aan (huis)artsen terug te dringen, had de Vlaamse regering in 2022 al beslist om meer studenten toe te laten tot de opleiding geneeskunde. Zo mochten vorig jaar 1.600 studenten geneeskunde starten na hun ingangsexamen. Dat waren er ruim een kwart meer dan het jaar ervoor, toen het startquotum nog op 1.276 geslaagden lag. 

2,3 miljoen

Maar nu komt er dus een extra duwtje in de rug van Vandenbroucke in de vorm van 2,3 miljoen.

Met huisartsarme gebieden wordt bedoeld een ruraal of stedelijk gebied met een tekort aan huisartsen. Het steunbedrag wordt verdeeld over de coördinatiecentra huisartsenopleidingen en daarin bepalen vooral de universiteiten de wet. Hun raad van bestuur is immers als volgt samengesteld :

  •   voor twee derde van de stemgerechtigde leden uit vertegenwoordigers van de faculteiten geneeskunde;
  •   voor een derde van de stemgerechtigde leden uit erkende stagemeesters in de huisartsengeneeskunde,
  •   uit minstens zes vertegenwoordigers met raadgevende stem, verkozen door de kandidaat-huisartsen.

Het totaalbedrag van de vergoedingen "huisartsenarme zone" bedraagt 2,26 miljoen euro op jaarbasis, preciseert het KB. Het kan als volgt worden aangewend:

1° aanmoedigingspremies en/of bijkomende verplaatsingsvergoedingen aan kandidaat-huisartsen die in opleiding zijn in een huisartsenpraktijk in een ruraal of stedelijk gebied met een tekort aan huisartsen;

2° bijkomende vergoedingen aan kandidaat-huisartsen die op vrijwillige basis extra wachten verrichten in een ruraal of stedelijk gebied met een tekort aan huisartsen;

3° andere maatregelen ter ondersteuning van de kandidaat-huisartsen die in opleiding zijn in een huisartsenpraktijk in een ruraal of stedelijk gebied met een tekort aan huisartsen, of van de stagemeesters binnen deze huisartsenpraktijken.

De manier waarop het totaalbedrag wordt aangewend, wordt jaarlijks uiterlijk op 1 juni van het startjaar van het academiejaar door de raad van bestuur van het coördinatiecentrum goedgekeurd. De criteria gehanteerd voor de aanduiding van zones als ruraal of stedelijk gebied met een tekort aan huisartsen worden door de raad van bestuur van elk coördinatiecentrum vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Riziv, dit voor het eerst uiterlijk op 15 juni voorafgaand aan de start van het academiejaar 2024-2025.

Het bedrag wordt uiterlijk op 1 juli van het startjaar van het academiejaar verdeeld over de coördinatiecentra op basis van het aantal kandidaat-huisartsen waarvoor voor het vorige academiejaar aan elk van de coördinatiecentra een basisvergoeding is uitbetaald.

> Premie voor wie huisartsenopleiding kiest

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.