Patiënten covid-19: beschermde categorie voor gezondheidskosten, beslist Kamer

De Kamer keurde begin juli een PS-wetsvoorstel goed dat patiënten covid-19 vrijstelt van de kosten dringend ziekenvervoer. Het remgeld daarvoor kan rechtstreeks worden aangerekend bij de ziekenfondsen, bijkomende kosten worden gecompenseerd via het ziekenhuis-BFM.

Het wetsvoorstel werd ingediend door de PS’ers Eliane Tilieux, Patrick Prévot en Hervé Rigot. Ze vermelden dat begin april van dit jaar al meer dan 47.000 bevestigde gevallen van besmetting met covid-19 waren geteld (wat ver onder het reële aantal besmettingen ligt). Van hen waren er toen al bijna 15.000 in het ziekenhuis opgenomen.

De indieners van dit wetsvoorstel vinden het niet kunnen dat de in het ziekenhuis opgenomen covid-19-patiënten en het gezin van de mensen die aan dat virus zijn bezweken, zich zorgen zouden moeten maken over de bijbehorende rekening. “Het is een zeer goede zaak dat de vigerende wetgeving al bepaalt dat geen enkel honorarium- of kamersupplement mag worden aangerekend aan de patiënten die om medische redenen op de intensieve-zorgafdeling of in een eenpersoonsziekenhuiskamer belanden.“

“Na de vergoeding door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen moeten de patiënten thans echter nog een bepaald bedrag zelf betalen: remgelden en de niet door die verzekering of door het budget van financiële middelen (BFM) van de ziekenhuizen gedekte bijkomende kosten. Die kosten kunnen hoog oplopen omdat de covid-19-patiënten soms verschillende weken in het ziekenhuis moeten verblijven.

Beschermde categorie

De indieners menen dat de covid-19-patiënten of de slachtoffers van een andere epidemie of pandemie voortaan als een beschermde categorie moeten worden beschouwd. “Wegens de bijzonder kwetsbare financiële situatie van de ziekenhuizen tijdens deze gezondheidscrisis zouden de remgelden rechtstreeks aan de verzekeringsinstellingen kunnen worden gefactureerd.”

“De niet door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gedekte kosten zouden dan weer door het BFM van de ziekenhuizen kunnen worden gedragen. Over de door de private verzekeringen gedekte bedragen zal later overleg met de verzekeringsmaatschappijen plaatsvinden, teneinde een bijdrage vanwege de sector ten bate van het budget voor gezondheidszorg te bepalen. Het budget voor gezondheidszorg zal het eventuele saldo dekken.”

Om dezelfde redenen zijn de indieners van oordeel dat de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen eveneens volledig de kosten moet dekken van het dringend vervoer naar het ziekenhuis van (vermoede) covid-19-patiënten of van slachtoffers van een andere epidemie of pandemie. Ook hieraan zouden de ziekenhuizen kunnen bijdragen, via het BFM.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.