Onderzoek: KCE zet voet naast farma-industrie

Maggie De Block trekt 10 miljoen uit voor klinische studies door het Kenniscentrum (KCE).

 

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block geeft aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de opdracht om een programma van praktijkgerichte klinische studies op te starten en op te volgen. Hiervoor maakt ze in 2016 en 2017 telkens een budget van 5 miljoen euro vrij. Maggie De Block: “Wij willen studies laten uitvoeren die farmabedrijven niet doen, maar die ons wel waardevolle informatie over de werking van een geneesmiddel of medisch hulpmiddel kunnen geven. Bijvoorbeeld nagaan welke oplossing de beste is voor een patiënt met vrij hoge slechte cholesterolwaarden: de levensstijl aanpassen en evenwichtiger eten met minder vet en meer bewegen. Of een statine nemen?

Zo zouden  geneesmiddelen onderling kunnen worden vergeleken of worden vergeleken met een ander type behandeling, zoals een verandering van levensstijl, een chirurgische techniek of  psychotherapie. Daarnaast kunnen ook studies uitgevoerd worden rond behandelingen die minder interessant zijn voor de industrie, zoals behandelingen voor kleine doelgroepen. Bovendien kan de werkzaamheid van bevolkingsscreenings worden nagegaan. Enkele landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland, hebben daarom al jaren geleden publiek gefinancierde klinische studieprogramma’s opgezet.

Minister De Block heeft nu het KCE gevraagd om ook een dergelijk studieprogramma op te starten in ons land. In een eerste fase zullen voor de zomer van 2016 de eerste studievoorstellen worden geselecteerd. Zowel overheid als clinici en onderzoekers kunnen hiervoor onderwerpen indienen, na een publieke oproep die het KCE zal coördineren. Dr. Frank Hulstaert (KCE): “Het spreekt vanzelf dat in de opstartfase maar een zeer beperkt aantal studies kunnen worden gefinancierd. Het selectiecomité zal vooral kijken naar de mogelijke onmiddellijke impact van de studieresultaten op de klinische praktijk en op de efficiëntiewinst voor de gezondheidszorg. Het gaat dus best om studies met een voldoende groot aantal patiënten die representatief zijn voor de reële praktijk, en met een goede onderzoeksmethode, liefst een randomisatie.”

Het is de bedoeling de bestaande expertise in klinische studies in de Belgische universiteiten en ziekenhuizen op die manier verder uit te bouwen en samenwerking te stimuleren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zal bij de kwaliteitsbewaking een belangrijke rol spelen.

Na de selectie zal het KCE ook instaan voor de uitbesteding en de opvolging van de klinische studies. Minister De Block: “Dergelijke studies zijn een zeer nuttige investering van publieke middelen, omdat ze bijdragen tot een betere zorg voor de patiënt en een doelmatiger gebruik van overheidsmiddelen.” 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.