Moeten we ons overlegmodel uitbreiden? (debat 1)

Op het debat eind januari in Mechelen, gemodereerd door de Specialist, rezen hierover tal van vragen. Eerste vraag: moeten we het overleg artsen-ziekenfondsen opentrekken? Jo De Cock (Riziv), Pedro Facon (FOD Volksgezondheid), huisarts Jos Vanhoof (Vas) en Margot Cloet (Zorgnet-Icuro) verduidelijken hun standpunt.

Zitten we in een overlegmodel met artsen-ziekenfondsen of komt er nog een derde, vierde… gesprekspartner bij? Enkele quotes uit de video.

Pedro Facon: “Bij het paritair overleg zit naast werkgevers en werknemers ook de Staat/regering/minister. Dat vertaalt zich naar het artsen-ziekenfondsoverleg waar naast artsen en ziekenfondsen ook de juiste positie van de minister bepaald moet worden.

Jo De Cock: “De twee hebben elkaar nodig en moeten elkaar versterken en aligneren op een goede manier. Dat is precies de kunst en we zullen daar een oefening op de tafel leggen. We willen concreet geseteld meer projectmatig werken.”

Margot Cloet: “We hebben binnen de FOD Volksgezondheid de Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen en binnen het Riziv overlegorganen. Het zou goed zijn om daar de krachten te bundelen en een toekomstplan te maken. Denk aan de daghospitalisatie waar we samenwerkten, maar we moesten het wel in beide organen opnieuw overleggen en adviseren. Laat ons een systeem maken dat over de hele lijn continuïteit kan bieden.”

Jos Van Hoof: “Er is te weinig transparantie over wat op tafel ligt op het nationaal overleg. Moet je daar niet de grote lijnen uitstippelen die verfijnd worden aan de basis om een geïntegreerd zorgmodel naar voren te kunnen schuiven dat breed gedragen is? Ook door cross-overs toe te laten met a-typische spelers zoals patiëntenvertegenwoordigers.”

> Lees ook: "Transparantie broodnodig bij overleg"

U kunt de video hier bekijken.

Zie ook: moeten we niet meer beslissen op lange termijn? (video)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.