Medicomut breekt zich het hoofd over verantwoord voorschrijven

Ondanks een uitvoerige reflectie over de spaak gelopen syndicale verkiezingen, was er op de medicomut-zitting van vorige maandag ruimte voor een interessant debat over verantwoord voorschrijven. Het betrof rechtstreeks de reumatologen, maar kan ook de aanpak bij de huisarts inspireren.

Het staat in het medicomut-akkoord 2018-2019: de minister wenst dat de medicomut meewerkt aan het opzetten van een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat een voldoende groot aandeel van de biologische geneesmiddelen in de publieke officina’s wordt afgeleverd onder vorm van biosimilaire preparaten. “Hierbij zal een tijdelijke toeslag bij het accrediteringsforfait worden toegekend als incentive om deze doelstelling te helpen realiseren”, aldus het akkoord.

Er wordt momenteel nagedacht over een systeem van gain sharing. Als de reumatoloog met het voorschrijven van biosimilaire specialiteiten een bepaalde drempel bereikt, kan hij delen in de winst voor alles wat daarbovenop komt.

“Ons syndicaat steunt initiatieven voor goedkoper voorschrijven met het oog op kwaliteitsbevordering”, commentarieert Kartel/ASGB-voorzitter Reinier Hueting. “Wie uitblinkt als een goede leerling, kan een bonus krijgen via het accrediteringsforfait. Maar gain sharing met de dure geneesmiddelen die in de reumatologie worden gebruikt, levert aanzienlijke premies op, van honderd- tot duizendmaal het gewone accrediteringsforfait. Daarnaast wordt de winst ook groter als men meer voorschrijft. Het systeem zet dus aan tot voorschrijven, terwijl wetenschappelijke publicaties er momenteel voor waarschuwen dat biologische geneesmiddelen misschien wel te vaak worden voorgeschreven. We moeten dus goed nadenken over de concrete toepassing van incentives voor goedkoop voorschrijven.”

“Maar nog eens, we sluiten ons aan bij het principe. Dit moment mag België niet missen. De biosimilaire geneesmiddelen komen voor het eerst beschikbaar in de openbare officina. Het is een grote markt, waar veel geld mee gemoeid is.” Het dossier wordt binnen het Riziv opgenomen in een aparte werkgroep.

Sociaal statuut op tafel

Het sociaal statuut lag in de medicomut-zitting van maandag tweemaal op tafel. Een eerste keer in verband met de artsen in opleiding. Het Kartel had hierover een brief geschreven naar medicomut-voorzitter Jo De Cock. Het voorstel luidt om artsen in opleiding een hoger sociaal statuut toe te zeggen, als compensatie voor het gebrek aan wettelijke pensioenopbouw gedurende hun vervolgopleiding. Er zal hierover een voorstel worden geformuleerd op de volgende medicomut-zitting dd. 25 juni.

En dan is er het aanslepende dossier over het sociaal statuut voor gepensioneerde artsen die hun beroepsactiviteit voorzetten. Er wordt nog steeds onderzocht of het sociaal statuut bij deze collega’s gefiscaliseerd kan worden op een bijzondere manier. Een belastingvrije regeling is niet mogelijk, maakt de FOD Financiën duidelijk. Dat kan alleen als de begunstigde het bedrag niet rechtstreeks in handen krijgt, zoals wanneer men het zou gebruiken om een hospitalisatieverzekering te bekostigen. Maar er bestaan wel voorbeelden van financiële voordelen die een verminderde belastingvoet genieten, bijvoorbeeld de Impulseo-premie. Er wordt nu onderzocht of iets dergelijks ook kan voor het sociaal statuut.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.