KCE-rapport spoedhulp: "Onnozelheid" volgens Bvas

Het KCE-rapport over de evolutie van de huisartsenwachtdiensten (integratie in de spoeddiensten) "getuigt van een primaire onnozelheid". Daarmee kraakt de Bvas dit rapport dus volledig af.

Het KCE-rapport wordt door de Bvas met de grond gelijkgemaakt. De integratie van de huisartsenwachtdiensten in de spoed kan op weinig begrip rekenen. Idem dito voor de herbestemming van de huisartsenwachtposten om de kosten te drukken, veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik door wie onvoldoende geïnformeerd is over de kosten die de consultaties op deze spoed met zich meebrengen.

Onnozelheid en misprijzen

"Deze visie die van een primaire onnozelheid getuigt, kan alleen maar het aanvoelen versterken dat de realiteit van het huisartsenberoep volkomen miskend wordt."  Deze harde reactie kent nog een vervolg: "De huisartsen 24/7 te doen werken en hen daarom hun eerstelijnswerk in hun kabinetten in de steek te doen laten, onthult een dermate diep misprijzen dat het, uit fierheid en welvoeglijkheid, dient bestreden en geboycot te worden."

De Bvas wil niet dat de essentie van de huisartsenwachtposten - lees: de kwaliteit van het professionele en familiale leven en de veiligheid van de huisartsen - door dit voorstel op het spel wordt gezet. De Bvas eist respect voor de huisartsen en dat respect staat volgens het syndicaat haaks op de werkwijze "van de theoretici van het KCE". De Bvas vindt dit rapport zelfs een "regelrechte belediging aan het adres van het dagelijkse werk en de zelfopoffering van 10.000 huisartsen die noch hun werkuren, noch hun beschikbaarheid afwegen voor de 11,2 miljoen patiënten die hen hun vertrouwen schenken."

Dat de huisartsenwachtdienst waarschijnlijk binnenkort evolueert, OK. Maar het KCE-concept van de wachtdienst zou de aard van het werk van de huisartsen en van hun beroep drastisch wijzigen en dat kan niet.

Nog een laatste veeg uit de pan voor het KCE: "In plaats van hun energie te verspillen aan pogingen om het huisartsenberoep te reglementeren zouden sommige leden van het KCE beter blijk geven van een beetje verbeelding en een beetje moed door het gedrag van de slecht geïnformeerde bevolking te confronteren met wat de huisartsen in hun mars hebben qua mogelijkheden. Dat heeft niets weg van een dure spoedgevallendienst. Ze moeten meer inzetten op reële mogelijkheden om al te veeleisende patiënten terug op het juiste spoor te krijgen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.