Opnieuw 120.000 euro goedgekeurd voor wachtposten

Het Verzekeringscomité keurde zopas ruim 120.000 euro goed voor investeringskosten van vijf wachtposten: wachtpost Midden-Brabant, Haspengouw (HWP 37), Pageni, Charleroi en Luxemburg-Dinant.

Zoals u zich misschien nog herinnert, ligt het al toegekende bedrag voor 2019 op bijna 23,5 miljoen. Dat bedrag valt uiteen in 22,6 miljoen voor al bestaande wachtposten en goed 856.000 euro voor nieuwe initiatieven.

De budgettaire impact van de nieuwe voorstellen die nu werden goedgekeurd, ziet er als volgt uit:

1) Midden-Brabant: Investeringskosten: 45.771,00 euro.

De geraamde werkingskost van deze post in Vilvoorde (in lokalen die door Jan Portaels tijdens de week worden gebruikt als diabeteskliniek) ligt op 396.141 euro.

2) Haspengouw (HWP 37): Investeringskosten coördinatie: 22.500,00 euro.

Wachtpost in Sint-Truiden waarvan de locatie wordt gehuurd door het ziekenhuis in afwachting van de verbouwing van de spoedgevallendienst. Alles past in een samenwerkingsverband met de Herkenrode Huisartsenwachtpost Hasselt en de wachtpost 37 in Bilzen. Het project in Sint-Truiden zou 377.862,99 euro aan werkingskosten nodig hebben.

3) Pageni : Investeringskosten coördinatie : 22.500,00 euro.

De wachtpost in Lennik en die van Ophasselt zouden beide tegelijk opengaan begin 2020. De jaarlijkse werkingskost wordt geraamd op 550.000 euro.

4) Charleroi Investeringskosten reorganisatie wacht : 22.500,00 euro.

Het globale project voor Charleroi zou op jaarbasis 1.566.944 euro werkingsmiddelen opslorpen.

5) Luxembourg-Dinant : Investeringskosten verhuis : 7.500 euro.

Een nieuw gebouw voor de wachtpost wordt opgetrokken tegenover het ziekenhuis. De ingebruikname is voorzien voor de lente van 2020. De verhoging van de werkingskosten voor de rubriek verhuur bedraagt 9.722,76 euro.

Het totaal aan investeringen ligt daarmee voor deze beslissing op 120.771,00 euro. Totaalbedrag van in 2019 genomen beslissingen beloopt 23.574.019,64 euro. Het totaal beschikbare bedrag voor de huisartsenwachtposten is dit jaar evenwel 25.411.196 euro en wordt hierdoor dus (nog) niet overschreden. 

Volgens Bvas-voorzitter Marc Moens is dat laatste totaalbedrag alleszins te krap omdat nog heel wat wachtposten uit de startblokken zullen schieten. 

> Lees ook: het geld van de wachtposten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.