Huisarts gratis maken: Raad van State bekijkt voorstel PVDA

Het wetsvoorstel van Raoul Hedebouw en huisarts Sofie Merckx (PVDA-PTB) om het bezoek aan de huisarts volledige gratis te maken voor alle patiënten, werd begin deze maand voor advies doorgestuurd naar de Raad van State. De argumentatie luidt onder meer: in de helft van de lidstaten van de Europese Unie is een bezoek aan de huisarts gratis.

Een na te volgen voorbeeld, vindt Raoul Hedebouw (PVDA-PTB) die, onder meer samen met zijn partijgenote en arts Sofie Merckx, prompt een wetsvoorstel indiende om dat ook in ons land geregeld te krijgen. In het voorstel van de extreem-linkse parlementsleden wordt het derdebetalersysteem veralgemeend voor alle patiënten. Het Riziv betaalt het volledige artsenhonorarium, inclusief het huidige remgeld.

Toegankelijkheid

De maatregel is in eerste instantie gericht op de 800.000 Belgen die aangeven dat ze problemen ondervinden om de huisarts te betalen. Het doet Hedebouw besluiten dat België qua financiële toegankelijkheid achteraan het Europese peloton bengelt.

Dat het afschaffen van het remgeld, en dus het gratis maken van het bezoek aan de huisarts, meteen impact zal hebben op de volksgezondheid is volgens de PVDA-PTB duidelijk. De partij verwijst daarbij naar de beslissing om het jaarlijks bezoek aan de tandarts voor jongeren tot achttien jaar volledig terug te betalen. Het percentage jongeren dat zich jaarlijks door de tandarts laat controleren, steeg door deze maatregel van 63% tot 80%.

Geen beperking

Een beperking van een gratis huisartsenbezoek tot de groep die het financieel moeilijk heeft, vindt de PVDA-PTB niet wenselijk omdat het leidt tot stigmatisering en de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt onder druk kan komen wanneer de arts weigert het systeem derde betaler toe te passen.

Patiënten hebben bovendien vaak schroom om hun financiële moeilijkheden aan te kaarten bij hun huisarts. De partij voelt zich gesteund door armoede-organisaties en het Vlaams Patiëntenplatform die eveneens pleiten voor een veralgemening van de derde betaler. De indieners van het wetsvoorstel wijzen ook naar internationale studies die aangeven dat een eerstelijnszorg zonder betaling goed is voor de zorgkwaliteit.

Het wetsvoorstel dat al enige tijd geleden werd ingediend, kwam begin deze maand ter bespreking in de bevoegde commissie, maar werd intussen naar de Raad van State doorgestuurd voor advies.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Geert MICHIELS

  15 oktober 2020

  gratis bestaat niet. Gratis, daar wordt mee gemorst en wordt ondergewaardeerd. Zeg nu zelf: één schamele euro is dat een hoge drempel? Trouwens, van mijn patiënten van wie ik weet dat die ene euro er echt toe doet, wel die euro laat ik stilzwijgend vallen.

 • Marc DE MEULEMEESTER

  15 oktober 2020

  Beste Philippe ,
  Je vergeet ook hun dagelijks bakske Jupiler want hun thuis is waar er 1 bak bier staat !
  1€ , wat 1 uitvinding , verdient de Nobel prijs !

 • Marc DE MEULEMEESTER

  15 oktober 2020

  Voor minder dan de prijs van 1 klein gesneden witje heb je nu al een huisarts zodat ze niet moeten verwonderd zijn dat ze zich hebben laten degraderen tot 1 schoteldoek !
  Probeer eens 1 AdvokRaat of je lidgeld van je vak bont of van je zieke bont te betalen met lakkertjes van de zieke bont : eens zien hoever je springt !
  AMADA propageerde al 50 jaar geleden Gratis Geneeskunde voor het Volk , wat heb je nu nog voor niks tenzij nen dokteur en Tik Tak !

 • Philippe NEUVILLE

  15 oktober 2020

  geen geld voor de huisarts te betalen ? 1 euro , roepen dan ook midden in de nacht de huisarts aan huis voor een muggenbeet die jeukt , we moeten toch niet betalen !! En dat terwijl het pak sigaretten dat ze dagelijks oproken 6 euro kost . Als gratis geneeskunde erdoor komt wordt dit voor mij een 9 to 5 job en loop ik niet meer de poten van onder mijn lijf voor het ganse covid gedoe