De Block: "Geen besparing maar interne verschuiving psychiatrie"

Voor de minister staat de afbouw van de financiering kinder- en jeugdpsychiatrie in de AZ's gelijk met een verschuiving, niet met een besparing. De sector ziet dat blijkbaar niet zo en ook de oppositie is furieus.

Sinds 1 juli 2017 kunnen er weer bijkomende plaatsen komen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het KB dat het moratorium gedeeltelijk opheft, is gepubliceerd in het Staatsblad van 30 juni 2017. Maar minister De Block laat weten dat ze het budget verder ook corrigeert: de zogenaamde 'dubbele financiering' van dagplaatsen in de kinderpsychiatrie (AZ's) wordt afgebouwd over een periode van drie jaar. En daartegen rees dus fel protest.

"Interne verschuiving"

Volgens de minister werden die dagplaatsen tot nu toe dubbel gefinancierd; in plaats van 100% wordt 200% betaald. De Block licht toe: “Het betreft geen besparing maar wel een interne verschuiving.  Het geld blijft in het algemene ziekenhuisbudget zodat het elders, maar ook in de kinderpsychiatrie, voor andere patiënten en zorgverstrekkers, gebruikt kan worden.”

"Hiaat in de wetgeving"

De ziekenhuisfinanciering hield tot nu toe geen rekening met de mogelijkheid van gedeeltelijke opnames; de dag- en nachtplaatsen. Als gevolg van dit hiaat in de wetgeving werden de dagplaatsen in de kinderpsychiatrie, de zogenaamde “kleine k-bedden”, al die jaren gefinancierd als opnameplaatsen die 24 uur bezet zijn of dubbel betaald.

Door het moratorium op te heffen, wordt het nu onder andere mogelijk om bedden te heroriënteren naar kinderpsychiatrie in de AZ's, aldus de minister. In 2016 was beslist dat in de AZ's geen bijkomende bedden/plaatsen mochten worden gecreëerd, in geen enkele discipline.

25 miljoen extra per jaar

Maggie De Block heeft bij bij het begin van deze legislatuur fel ingezet op de verbetering van de kinderpsychiatrie, in nauwe samenwerking met de gemeenschappen en gewesten. Op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 30 maart 2015 is een nieuw beleid voor de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren goedgekeurd.

Hoofddoel is ervoor zorgen dat jongeren de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats krijgen. Er zijn netwerken en mobiele teams gecreëerd waarbij de focus ligt op betere afstemming en samenwerking, op  expertise-uitwisseling en op andere manieren van zorg. Door mobiele teams worden jongeren bijvoorbeeld vaker thuis geholpen zodat ze niet hoeven opgenomen te worden.

Minister De Block investeert naar eigen zeggen jaarlijks 25 miljoen euro extra in dit nieuwe beleid.

Fel protest

Het UPC Leuven, het KPC Genk en ZNA Antwerpen zijn het helemaal niet eens met deze aanpak. Het moratorium werd niet meer verlengd. Daardoor is de opstart van de dagplaatsen door de herziening van de financiering nu niet meer mogelijk.

"De federale overheid bespaart op deze manier 8 miljoen euro in een sector die nu al te weinig geld en omkadering heeft. Ter vergelijking: het budget sociale zekerheid bedraagt in 2017 95.6 miljard euro, waarvan 28,5 miljard voor geneeskundige verzorging.

De ouders en de jongeren zijn ontzet, luidt het verder. "Zij zien hun laatste hulp onderuitgaan door deze beslissing. Ze hopen dat de minister hun kinderen hun genezing alsnog gunt."

Politieke bocht?

Volgens Leuven, Genk en Antwerpen begrijpt de sector deze maatregel niet, omdat minister De Block samen met haar Vlaamse collega Vandeurzen actief werkt aan een actualisering en versterking van de geestelijke gezondheidssector, waar de noden volgens alle indicatoren de komende jaren enorm zullen toenemen. Er wordt gehoopt dat het om een ambtelijke vergissing gaat; een politieke bocht zou werkelijk onbegrijpelijk zijn. Er wordt dan ook aangedrongen op snel overleg, en opschorting van deze maatregel.

> Uw mening geven? Reageren? Het debat gaat verder op @specialistkrant en @MediSfeer

Lees ook :

>Diensten kinder- en jeugdpsychiatrie AZ's klagen over afbouw financiering

>Financiering kinder- en jeugdpsychiatrie - Gezinsbond is verontrust

>Financiering kinder- en jeugdpsychiatrie - "Een slag in het gezicht van alle hulpverleners" (sp.a)

>Ook Groen vraagt De Block om besparing terug te draaien

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.